Andam Aziz er en av arrangørene for fakkeltoget. Foto: Brifkan Nashini

Fakkeltog mot undertrykkelse

Den 30. november i Oslo, skal katalanere, kurdere og chilenere demonstrere i fakkeltog mot undertrykkelse.
Torsdag, 21 november, 2019 - 11:43

Fakkeltoget er på initiativ av organisasjonene Ungkurd, den katalanske nasjonalorganisasjonen samt Cabildo Abierto Oslo. Målet er å mobilisere motstand mot undertrykkelsen som begås mot disse folkegruppene i hjemlandene.

Fakkeltoget starter 16:00 ved Trafikanten og avsluttes på Youngstorget. 

I solidaritet mot urett

Talsperson for Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter, Andam Aziz sier til Journalen at fakkeltoget er en støtteerklæring mot anti-demokratiske krefter. 

— Vi oppfordrer alle demokratiske stemmer til å vise solidaritet for demostrantene i Chile, kurdere i Nord-Syria og den katalanske uavhengighetskampen. 

Rette søkelyset mot situasjonen


Rozerin Algunerhan engasjerer seg for situasjonen i Nord-Syria. Foto: Maria Taware

En aktiv stemme for kurdernes situasjon i Nord-Syria, Rozerin Algunerhan, sier fakkeltoget er en demonstrasjon mot politisk og sosial undertrykkelse. Hun fremhever også nødvendigheten av å rette søkelyset mot situasjonene.

 — Det viser at det fortsatt foregår systematisk undertrykkelse av folkegrupper. Når vi møtes i solidatritet, viser det at vi ikke godtar det systemet som gagner majoriteten. Dagens system går på bekostning av minoritetene. 

Algunerhan sier at det å møtes i fakkeltog symboliserer en fellesnevner. 

 — Det at tre organisasjoner kan i fellesskap arrangere et fakkeltog som baserer seg på de samme prinsippene, viser at det er bred misnøye på tvers av landegrenser og uavhengig av etnisitet. 

Håper på stor tilslutning 

Andam Aziz håper at politiske organisasjoner ønsker å tilsutte seg fakkeltoget. Fakkeltoget er et samarbeid mellom tre organisasjoner, og Aziz oppfordrer at andre organisasjoner vil vise solidaritet.

  — Vi håper at flest mulige organisasjoner vil tilslutte seg fakkeltoget, og håper selvsagt at privatpersoner også er med oss og går.

Han sier at de har satt som mål å se 5000 mennesker i fakkeltoget:

  — Jeg har stor tro på at minst 2000 mennesker møter opp. Likevel ville det vært fantastisk å nå målet med 5000!

Emneord: