Slik ser ett av busstoppene langs Oberst Rodes vei ut. Foto: Kinga Jarzabek

Farlige situasjoner i Oberst Rodes vei

Beboere i Oberst Rodes vei på Nordstrand har i lang tid hatt problemer med uforsvarlige bilister og dårlig trafikksikkerhet. Dette har ført til flere truende situasjoner for både barn og voksne.
Tirsdag, 26 november, 2019 - 10:56

I et innlegg på en lokal Facebook-gruppe “Hva SKJER på Nordstrand”, skriver en kvinne om en hendelse der en bilist hadde kjørt for fort i Oberst Rodes vei. Situasjonen kunne ha hatt tragisk utfall, og hun oppfordrer alle bilister til å kjøre mer forsiktig i Oberst Rodes vei.

Etter hvert strømmet det inn flere historier og personlige meninger om det som skjer langs veien. Flere har vært i kontakt med både Ruter og politiet, uten at noe har blitt gjort. 

Vil gjøre noe 

Kristina Daae Smedsvig, som selv bor i Oberst Rodes vei, forteller:

– Det er nok flere som ikke er helt bevisste på at veien passeres av beboere og skolebarn, dessverre. Siden bussen kjører der, tenker nok mange at det er større rom for høy fart, men veien er egentlig ikke dimensjonert for å være en gjennomfartsvei for biler og buss. Det er kun fotgjengerfelt på en side, og det er parkering i gaten. 

Daae Smedsvig ble valgt inn i bydelsutvalget, og ønsker å ta med seg denne saken videre. Den 19. desember skal bydelsutvalget sette en sak om trafikksikkerhet for barn på agendaen. 

– Oberst Rodes vei er en av veiene vi i Høyre vil be om at det iverksettes strakstiltak for å bedre trafikksikkerheten, legger hun til. 

Flere sier seg enige

Flere beboere har et ønske om å få fartsdumper langs veien. Dette er Daae Smedsvig enig i. I tillegg ønsker hun å innføre en strengere fartsgrense og vurdere å fjerne parkeringsmuligheten langs veien. 

En annen beboer som er engasjert i saken er June Midtsian. 

– I går gikk jeg ut i veien og stoppet en bil som kjørte forbi fem små gutter som sto ved fotgjengerovergangen. Alle sto rolig og ventet på at bilene skulle stoppe, men denne bilisten bare kjørte. Da gikk jeg ut i veien og stoppet bilen. Han åpnet ikke vinduet så jeg pekte på barna og ropte at han må stoppe for fotgjengere. 

Hun og mange andre har tidligere sendt inn klager til politiet og bedd de om å en fartskontroll langs veien. De har ikke fått noen respons, og ingenting ble gjort for å øke sikkerheten i veien. 

Fartsdump i Oberst Rodes vei

Det er navnet på en egen Facebook-side, sist oppdatert i 2014 hvor det linkes til en underskriftskampanje. Bak kampanjen står Dagmar Melbø, en annen beboer av Oberst Rodes vei. Sammen med andre medlememer ønsket hun en forandring. Dette er deres forslag:

“En enkel løsning på denne saken er fartsdumper, gjerne med gangfeltstriper, eller fartsputer som legges på strekningen mellom kryssene Oberst Rodes vei - Freidigveien og Oberst Rodes vei - Lambertseterveien.”

 

Dette er noen av kommentarene skrevet av lokalbefolkningen i Nordstrand om situasjonen: