Det feministiske tidsskriftet Fett, feiret 15års jubileum med blant annet et innslag fra dragking-gruppen Gutta. Foto: Emma Victoria Hegnar

Fett i 15 år

Det feministiske tidsskriftet Fett, feiret sine 15 år som tidsskrift med panelsamtaler, debatter og fest.
Tirsdag, 5 november, 2019 - 10:29

Norges største feministiske tidsskrift feiret sitt 15-års jubileum den 2.november, med foredrag og samtaler om feministiske strategier på Vega scene i Oslo. Deretter gikk feiringen videre til Ingensteds, med underholdende innslag på programmet. 

Fem av de i alt seks tidligere redaktørene til Fett, var tilstede på kveldens feiring på Ingensteds. Der mimret de tilbake i tid, om hvordan tidsskriftet startet, og om hvordan det er i dag. Samtalen gikk i temaer som oppstarten av tidsskriftet, Fett sin relevans, feminismes utvikling, og hvordan de til tider ble stilt til vegs av andre medier for å komme med en «sint feminist» kommentar. 

Den nåværende redaktøren for Fett, Hanne Linn Skogvang, reflekterte dertil over hva tidsskriftet har utviklet seg til å være i dag.

– Mitt inntrykk av Fett på 2000-tallet, er at det var mer en form for et magasin. I dag hviler vi mer i en tradisjonell tidsskriftrolle. Det er også fordi det er mange som skriver om feminismen i dag, sier Skogvang. 

Hun forteller videre at det å reflektere rundt hva feminismen er i dag, er et viktig utgangspunkt for et feministisk tidsskrift. Hun mener at hvis man tar det for gitt, mister man sitt eget eksistensgrunnlag.

Fakta om Fett

  • Fett ble etablert i 2004, og er eid av Kvinnefronten
  • Tidsskriftet ble dannet i forlengelse av forgjengerne sine, Kvinnefront på 1970-tallet, og Kvinnejournalen på 80- og 90 tallet.
  • Fett er et feministisk tidsskrift som kommer ut fire ganger i året. 
  • Ansvarlig redaktør for Fett siden 1. juli 2018, er Hanne Linn Skogvang.
  • Fett får økonomisk støtte fra Fritt Ord, Norsk Kulturråd og Bergen kommune.
  • Redaksjonen holder til i Oslo og i Begen.
  • Målet for tiddskriftet er å skape et offentlig ro for debatt innenfor feminismen. 

Kilde: Fett.no/om-fett/


Hanne Linn Skogvang har vært ansvarlig redaktør i Fett siden 2018. Hun mener at man fortsatt trenger Fett etter 15 år, hvor man kan ha en kritisk refleksjon omkring feminismen, og hva det innebærer. Foto: Emma Victoria Hegnar

Jubileumsfest på det 15 året

På jubileumsfesten til Fett, var det et stort oppmøte av alle typer feminister. Både kvinner og menn møttes for å feire tidsskriftet. 

På Vega scene gikk samtalen rundt feminismen i Norge igjennom de siste fem ti-årene, og panelsamtale med feministiske nordiske tidsskrifter. De fikk blant annet besøk av Friktion fra Danmark, og Bang fra Sverige. Her snakket de om feminismen i en internasjonal setting, og diskuterte med søstertidsskriftene i nabolandene om tendensene i deres land innenfor temaer som eksempelvis #metoo. 

Under arrangementet ble det også debattert rundt feministiske strategier i møte med antifeminisme og høyreekstremisme. 

Videre ut på kvelden var det feiring med både innslag fra danseduoen «Rupi» til Andrea Winsnes og Pailin Berg, sang fra Charlotte dos Santos, og dragking-opptreden fra gruppen Gutta.

 

Ville utfordre de tradisjonelle kvinnemediene

Da tidsskriftet startet opp i 2004, var det Kristin Engh Førde som stod i spissen som ansvarlig redaktør. Den gangen var agendaen at publikasjonen skulle være et sted der man selv kunne sette samtalen om feminismen. Dertil hadde de et ønske om å utfordre de tradisjonelle kvinnemediene, som ellers eksisterte.  

Under panelet på kveldens feiring, fortalte Engh Førde at hun husker det som et eventyr å starte opp prosjektet med Fett.

– Jeg tenkte på det da vi feiret både 5 og 10 års jubileum. Vi er her fortsatt i dag, og det sier noe om at vi fortsatt er viktige, mimret den tidligere redaktøren for Fett.

På spørsmål fra Hanne Linn Skogvang om opphavet til navnet på tidsskriftet, svarte Engh Førde at det var mange diskusjoner om hva de skulle hete. 

– Vi endte på navnet Fett. Det er egentlig en forkortelse for Feministisk tidsskrift. Så slang vi på en ekstra t, fordi det er to t-er i «tidsskrift». Også fordi navnet hadde en god og litt provoserende klang, fortalte Engh Førde.

De første redaktørene for Fett, brukte også anledningen til å takke til forgjengerne for Fett fra 90-tallet, Kvinnejournalen, for å ha tatt de så godt imot. 

– Det betød veldig mye at de eldre feministene var positive til oss, og det vi ville si. Det er også noe vi må fortsette med i dag, da det er de unge feministene som skal føre feminismen fremover, uttalte Engh Førde og de andre første redaktørene til Fett. 


Fett-medarideidere sitter å selger merch fra tidsskriftet i kveldens anledning. Foto: Emma Victoria Hegnar

Feminisme på egne premisser 

15 år senere er det nå Hanne Linn Skogvang som er redaktør. Hun tok over for Hedda Lingaas Fossum i 2018. Skogvang mener fortsatt at tidsskriftet er ytterst relevant, og ønsker at Fett skal være en publikasjon og et referansepunkt for alle feminister. 

– Det er veldig gøy å se at vi fortsatt eksisterer 15 år senere. Jeg tror vi trenger et sted å skrive og reflektere kritisk omkring feminisme, feministisk teori, aktivisme, og om hva det innebærer, uttaler Skogvang.

– «Det personlige er politisk» er en sentral parole som man har tatt med seg fra 70-tallet inn i vår tid, og et tidsskrift er et godt sted å reflektere over dette. Den feministiske analysen strekker seg fra lønnsstatistikk til eksistensielle og intime spørsmål. Jeg tror at feministisk analyse har mye å komme med også utenfor det mange tenker på som en «klassisk kvinnesak», sier Skogvang.

For Fetts redaktør er det viktig at man kan reflektere og diskutere feministiske saker på egne premisser. Skogvang ønsker dertil at Fett skal være et rom der forskjellige standpunkter innenfor den feministiske bevegelsen kan diskuteres. 

– Det finnes uenigheter innad i den feministiske bevegelsen. Jeg tror et redigert og langsomt medium kan være et verdifullt bidrag til å drøfte disse sakene. 

Feminismen i dag 

Fett har siden deres oppstart i 2004, vært opptatt av å skape et rom for debatt og refleksjon innenfor den feministiske aktivismen og bevegelsen. Skogvang mener at Fett ikke skal stoppe med det, selv om feminismen har kommet lengre på vei siden tidsskiftet så dagens lys.   

– Feminismen er på et interessant sted nå, fordi vi har et popkulturelt momentum. I min levetid har det aldri vert så mange som har identifisert seg som feminist, som i dag, sier Skogvang. 

Dertil utdyper hun at interessen rundt feminismen gjør at man trenger tilbakelente og kritiske publikasjoner, som eksempelvis Fett, for å kunne reflektere omkring temaet. Hun mener heller ikke at man har nådd i mål med feminismen i dag.  

– Jeg vil på ingen måte si at feminismen har utspilt sin rolle. Når feminismen får gjennomslag, har vi sett igjennom historien, at det også kommer tilbakeslag, uttaler Hanne Linn Skogvang.