Flere doper seg før eksamen

Undersøkelser viser at flere bruker lesedop under eksamenstiden enn tidligere.
Onsdag, 27 november, 2019 - 15:54

Fakta

- Nylig viser en undersøkelse at én av 20 studenter bruker rusmidler for å fremme egen skoleprestasjon. Universitas og NSO står bak bestillingen av undersøkelsen

- Den viser at 24 prosent av dem som svarte ja på spørsmålet om de bruker rusmidler for å fremme egen skoleprestasjon, bruker amfetamin, mens 22 prosent oppgir at de bruker cannabis.

Eksamenstiden har begynt for studentene i Oslo, og for mange er lesedagene lange og presset stort. Undersøkelser viser at bruken av ulovlig lesedop øker. 

Journalen har møtt 25 år gamle “Ola”, som jevnlig ruser seg på ADHD-medisinen Ritalin under eksamensperioden. Han forteller at dette er svært utbredt i enkelte miljøer. Utviklingen bekymrer Norsk legemiddelverk, og den politiske organisasjonen velferdstinget oppforderer studentene til å benytte seg av Sios tilbud istedenfor.