Politikere har mindre tillit enn forskere. Illustrasjonsfoto: Nadir Hashmi (CC BY-NC-ND 4.0).

Forskeres tillit overgår politikernes

En undersøkelse fra Ipsos viser at yrkesgruppen forskere har globalt mest tillit, mens politikere har minst. OsloMet studenter er enig.
Tirsdag, 26 november, 2019 - 15:12


Globalt har forskere mest tillit, mens politikere minst 

Foto: ipsos.com

I oktober 2018 utførte Ipsos Global en undersøkelse som omfattet folks tillit til forskjellige yrkesgrupper. 

Undersøkelsen ble utført i 23 forskjellige land, hvor over 1000 personer fra hvert land ble spurt. Deltakerne var mellom 16 og 74 år.

Denne undersøkelsen omhandler ikke spesifikt om nordmens meninger om tillit til de forskjellige yrkesgruppene, men Journalen har spurt studenter ved OsloMet hva de syntes. Alle er enige om at forskere har mer tillit enn politikere.