Le Bal des Luminéoles av Porté par le Vent. Foto: Aleksandra Pestka

Fremmer miljø gjennom kunst

Lysfestivalen i Oslo hadde natur og miljø som årets tema.
Tirsdag, 5 november, 2019 - 15:59

Fjord Oslo var en gratis kunstfestival, som lyste opp Havnepromenaden den 1. til 3.november. Målet var å skape et positivt, inkluderende og åpent kulturarrangement for alle i Oslo. 

Miljøhovedstad

Som en offsiell partner av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019, valgte Fjord Oslo å dedikere sin første utgave av festivalen til nettopp natur og miljø.

– Vi synes det var spennende å inkludere et kunstprosjekt som dette, der arrangørens mål er å inspirere til samtale om natur og miljø. Kunst engasjerer oss på et emosjonelt plan, og når frem til og åpner andre rom i oss som fakta og rasjonell kommunikasjon, sier Marianne Alfsen, en av de ansvarlige for årets miljøhovedstadprogram. 


Ligh3ence av Silje Thorsager Østby. Foto: Aleksandra Pestka

– Vi lanserte festivalen samme året som Oslo er europeisk miljøhovedstad. For å feire det, har vi valgt natur og miljø, og på en måte vår plass i verden, som tema. Det er det som er den røde tråen gjennom alle kunstverkene i år, sier Anastasia Isachsen, grunnleggeren av Fjord Oslo.

Abstrakt

Festivalen inviterte noen av de mest anerkjente lyskunstere, som forandret Oslos gater til en åpen utstilling av lys. Kunstverkene skulle på en poetisk, engasjerende og abstrakt måte diskutere miljø, natur og vår plass i denne verden. De ulike installasjonene og lysskulpturene skulle også engasjere folk til samtaler om naturen, og inspirere til å undre og bli forelsket i vår verden igjen. 

– Ved å legge festival til havne promenaden, fremhever vi Oslos unike kombinasjon av en moderne by og evig natur, og fremmer Oslo som en levende, innbydende og moderne kunsthovedstad, skriver Anastasia og Frank Isachsen på festivalens hjemmeside. 


Constellations av Joanie Lemercier. Foto: Aleksandra Pestka

Miljøvennlig

I følge Fjord Oslos nettside har festivalen fra begynnelsen hatt miljøvern som en av deres kjerneverdier. Noen av tiltakene de gjorde var bruk av strømnett i stedet for store aggregater, moderne energieffektiv lys og eksisterende byområder som festivalplass. Fjord Oslo samarbeider også med lokale kafeer og restauranter, for å redusere avfall og bruk av engangsplast. De oppfordret alle til å bruke offentlig transport eller å gå til festivalområdet. 

– Denne festivalen er et eksempel på hvordan vi kan ta byrom og fjorden i bruk, når det fjordnærne byområdene åpnes opp for folk og byrom gjøres bilfrie, sier Alfsen.