Illustrasjonsbilde Foto: Nora Pedersen Fosdahl

Slik avdekker OsloMet eksamensjuks

Det blir store konsekvenser for de som planlegger å jukse ved OsloMet.
Tirsdag, 26 november, 2019 - 12:49

Fusk er i følge OsloMet sine nettsider et brudd på akademisk redelighet. Akademisk redelighet vil si at du gjør klart hva som er dine egne tanker og ideer, og hva som er lånt fra andre.

– Her på OsloMet bruker vi plagiatsystemet Urkund. Dette er et verktøy som avdekker plagiat og tekstlikhet ved hjemmeeksamen. På en skoleeksamen er det i hovedsak eksamensinspektørene som oppdager fusk, forteller seniorrådgiver ved OsloMet Daniel Kulsvehagen.  


Daniel Kulsvehagen forteller at fusk på eksamen kan få store konsekvenser.

Foto: OsloMet

Konsekvenser ved fusk 

Det er klagenemda som bestemmer hva som skjer hvis man blir tatt eller mistenkt for å ha jukset. De avgjør også hva konsekvensene blir. 

– Utfallet i fuskesaker kan variere. Det kan være alt fra annulering av eksamen til utestengelse fra all høyere utdanning i Norge på inntil ett år, forklarer Kulsvehagen.

Dette reguleres av universitets- og høgskoleloven §4-7 og §4-8 som gjelder for høyere utdanning i Norge. 

Skoleeksamen

Ved skoleeksamen regnes det som fusk å benytte hjelpemidler, med mindre eksamensoppgaven sier at det er tillatt. Det kan også regnes som fusk å ha hjelpemidler tilgjengelig selv om de ikke blir brukt, forklares det på OsloMet sin hjemmeside.

Skoleåret 2017-2018

– Vi har ikke tall på antallet fuskesaker fra forrige eksamensperiode, men ut fra en rapport fra klagenemda kan vi se at det ble behandlet 29 saker om fusk, kunne Klusvehagen meddele. 

Denne rapporten gjelder for perioden 1.september 2017 til 31.august 2018.

Tags: