Fokuset på grisevelferd har økt etter at Brennpunkt-dokumentaren "Griseindustriens hemmeligheter" kom ut i sommer. Foto: K-State Research and Extension (CC BY 2.0 Flickr)

Er ikke fornøyd med de foreløpige forslagene

Det skal gjøres endringer i regelverket for hold av gris, men Dyrevernalliansen er ikke overbevist om at forslagene man jobber med er tilstrekkelige.
Onsdag, 10 februar, 2021 - 13:59

Den 19. juni ble dokumentaren “Griseindustriens hemmeligheter” vist for første gang. Journalen har vært i kontakt med Helle Haukvik fra Dyrevernalliansen for å høre hva de mener om hvordan saken utvikler seg. 

– Aller først, hvilke tanker har Dyrevernalliansen rundt forholdene som kom frem i «Griseindustriens hemmeligheter»?

– Vi er ikke så overrasket, for vi kjenner igjen slike forhold og holdninger fra rapporter fra Mattilsynet og egne møter med næringen. Vi er lettet for at dette kommer frem, men samtidig er volden sjokkerende å se, også for oss. Systemet i intensiv svineproduksjon behandler grisen som en maskin for billig kjøtt, og da kan vi ikke forvente at bøndene skal tenke annerledes. Politikerne må innse at slik produksjon skaper alvorlige velferdsproblemer, og innføre tiltak for å bedre forholdene for norske griser.

Hyppigere veterinærbesøk og obligatoriske velferdsprogram


– I stedet for intensiv storproduksjon, må kjøttbransjen og politikerne satse på dyrehold der grisene har et liv verdt å leve, mener Helle Haukvik. Foto: Ihne Pedersen

Rundt én måned etter at Landbruks- og matdepartementet fikk tilbake høringssvar om hvordan forholdene kan forbedres for grisene, sendte Mattilsynet ut høring på forslag om endringer i forskriften om hold av gris. Det er hovedsakelig snakk om to endringer. Det ene er at alle grisebesetninger skal ha besøk av veterinær minst én gang i året. Det andre at alle grisebesetninger skal være med i et privat «velferdsprogram»  svinenæringen lager selv. 

Haukvik er likevel ikke overbevist om at disse endringene er tilstrekkelige. Hun mener svinenæringens vanlige måte å forholde seg til grisers velferd på er for ensidig, da tilnærmingen ikke innebærer en helhetlig forståelse for hva god dyrevelferd faktisk handler om.

– Det er bra at flere besetninger får hyppigere veterinærbesøk, men veterinæren kan ikke gjøre noe med driftssystemet så lenge det er lovlig, eller med vold/vanskjøtsel mot dyrene når bonden er alene. 

– Når det gjelder velferdsprogrammet er det bestemt noen hovedtrekk for hva dette programmet skal inneholde, og her er det ikke så store endringer fra tidligere. Næringen har nemlig allerede laget dette programmet, og det har allerede vært innført for en del bønder. 

Kvalitet fremfor kvantitet

Haukvik mener flere endringer må skje. Generelt mener hun man må ha mer ambisiøse tiltak, som innebærer å satse på produksjon preget av god grisevelferd med trivsel og positive opplevelser, fremfor å drive etter lovens minstekrav for akseptabelt grisehold. Dessuten mener hun bønder som ønsker å satse på bedre dyrevelferd må få noe igjen for det. I dag er ingen av støtteordningene til landbruket øremerket dyrevelferd, noe Dyrevernalliansen endre. 

Videre mener hun også at man som forbruker kan bidra til å gjøre svineproduksjonen mindre intensiv, ved å spise kjøtt sjeldnere og heller betale litt mer. Haukvik har stor tro på at mindre kjøttforbruk, der vi betaler mer for maten og dyrene har et bedre liv, er fullt mulig!

Enig i at politikerne må satse på dyrevelferd


– Det er bra at situasjonen hos enkelte norske svineprodusenter tas opp så man sammen kan arbeide for bedre forhold for norske husdyr. Foto: Privat

Emma Elizabeth Wright går sitt siste år på veterinærstudiet og er leder for Den norske veterinærforenings studentforening. Hun håper også at dokumentaren vil føre til endringer. 

– Tror du dokumentaren vil bidra til endringer i hvordan griseproduksjonen foregår fremover?

– Både ja og nei. Jeg har stor tro på at økt fokus og oppmerksomhet vil gjøre at man etterstreber bedre dyrevelferd. Men om ikke politikere er villige til å bevilge mer penger, tror jeg det blir vanskelig å endre situasjonen som vi har i dag. Dessuten må også befolkningen være villige til å betale mer for maten vi spiser, så bønder har råd til å gi dyrene sine god velferd.