Slik ser det nye hovedbiblioteket ut på kveldstid. Illustrasjonsfoto: Bernt Rostad (CC BY 2.0 Flickr)

Hovedbiblioteket i Bjørvika står snart ferdig

Det nye hovedbiblioteket kommer til å ligge midt i Oslo sentrum, og vil tilby flere spennende tilbud.
Onsdag, 27 november, 2019 - 11:27

Fra 2005 til 2015 merket folkebibliotekene en nedgang i antall besøkende. Men med et nasjonalt endringsfokus viser besøkstallene fra i år en ny trend. I følge Knut Skansen, bibliotekssjef på Deichman, har besøkstallene siden 2015 økt med 39 prosent. Det betyr at i Oslo i år vil det være 850 000 flere besøk i biblitoekene enn det var i 2015

Skansen forteller at hele bibliotekssektoren har opplevd et skifte de senere årene, og at de er i ferd med å utvide det som vi kanskje oppfatter som bibliotekets kjernevirksomhet. 

En arena for aktivitet

Selv om biblioteket alltid har vært en møteplass for folk, vil de legge mer til rette for dette nå. I det nye hovedbiblioteket i Bjørvika vil man finne 3D-skrivere og avanserte digitale verktøy. Det vil i tillegg være en kino, og det vil være et radiostudio hvor man kan lage egne podcaster. Skansen forteller at i et moderne bibliotek må man tenke på tvers av formater.

– Biblioteket har gått fra å ha sterkt fokus på samling- og utlån av bøker, til at man har begynt å se på biblioteket som en arena og plattform for aktivitet, forteller Skansen.

  


Modell av en gammel utvidningsplan for Deichman Foto: Fredrik Holtekjølen

Hovedbiblioteket i Bjørvika

Byggingen av det nye hovedbiblioteket i Bjørvika er ferdig i desember. Etter planen skal dørene åpnes den 28. mars for publikum. Knut Skansen forteller at det selvsagt vil være masse bøker der, men det er ikke bøkene som har definert hvordan de har kontruert bygget. 

– Man må tenke at et bibliotek ikke bare er et sted der du kommer for å konsumere noe som noen andre har lagd, men det er også et sted der du selv kan lage dine ting, sier Skansen.

Deichman sin hjemmeside kan man se hvordan biblioteket kommer til å se ut, og hva hver etasje vil tilby. 

Bedre rom

Skansen forteller at 40 prosent av de som besøker biblioteket kommer for å låne bøker, mens de resterende 60 prosentene ønsker å gjøre andre ting. De bruker biblioteksrommene til eget arbeid, til å være med venner, eller så benytter de seg av tilbudene biblioteket har. Hvordan rommene føles er derfor viktig. 

– Det som skjedde var at bibliotekssektoren i Norge, og over store deler av verden, begynte å bli opptatt av hvordan biblioteksrommene var å oppholde seg i og om de var tilrettelagt for at folk skulle være der, forteller Skansen.

Han forklarer videre at man i det gamle biblioteksbygget vil se hyller på rekke og rad, med mange boksamlinger. Noen av disse samlingene er litt i bruk, eller ikke i bruk i det hele tatt. De er der hvis noen tilfeldigvis en gang skulle komme og spørre etter dem, men Skansen forteller at de ønsker å bruke denne plassen bedre. 


Bøkene på gesimsen i det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg. Foto: Fredrik Holtekjølen

Et bibliotek som ligger sentralt

Det har skjedd store og små endringer i Oslo sine 23 bibliotek, og hovedbiblioteket i Bjørvika er det største prosjektet. Skansen forteller at gamle Hammersborg har ligget bortgjemt siden 50-tallet, og at det er begrenset hvor stort publikum man får av det. 

– Når vi kommer til Bjørvika kommer vi til å ligge i Norges og Nord-Europas største trafikksentrum. Rett på all kollektivtransport og i nærheten av andre publikumsinstitusjoner. Dette gjør at vi er der folk ferdes, påpeker Skansen. 

Emneord: