Illustrasjonsfoto: Nadir Hashmi (CC BY-NC-ND 4.0).
Innbyggerundersøkelsen 2019

Lavere tillit til de folkevalgte

Politikerne kommer dårligere ut av årets innbyggerundersøkelse enn tidligere.
Torsdag, 21 november, 2019 - 12:30

Blant de fem forholdene innbyggerne vurderer lavest i innbyggerundersøkelsen 2019, handler tre av disse om tillit og tilfredshet med politikerne.

Mindre lyttende enn i 2017

Forholdet innbyggerne er minst tilfreds med, er hvordan politikerne på Stortinget lytter til deres synspunkter, med 42 av 100 mulige poeng. Deretter følger tilliten til at politikerne på Stortinget arbeider for innbyggernes beste, med 46 poeng. Begge disse opplever 6 poengs nedgang fra 2017. Heller ikke lokalpolitikerne kommer godt fra det; Tilfredsheten med hvordan kommunepolitikerne lytter til innbyggernes synspunkter skårer kun 48 poeng, mot 51 i 2017. 

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), mener det er leit at tilliten er lavere enn tidligere, og kaller det et paradoks. 

– Det er en gledelig utvikling at vi ser økt interesse og at vi har økt valgdeltakelse i år, så er det selvfølgelig en utfordring at folk opplever at vi ikke lytter når de snakker, sier Mæland til NRK. 

Det kommer dog frem i undersøkelsen at innbyggernes inntrykk av myndighetenes arbeid på det jevne er godt, men rapporten påpeker at “det er mye plunder og heft i møte med det offentlige, og at ressursene ikke brukes effektivt”.

Mest tilfreds med drikkevannet

I andre enden av skalaen viser rapporten at innbyggerne er mest fornøyde med drikkevannskvaliteten, som skårer 87 poeng. Rapporten opplyser også om at undersøkelsen ble besvart fra mai til august, som betyr at den pågikk før og samtidig som saken om drikkevannet i Askøy fant sted.

Like bak følger muligheten til å ta høyere utdanning og tryggheten i nærområdet du bor i, med 85 poeng. De to siste på topp fem er “nærhet til barne- og ungdomsskole” og “tilfredsheten med tilværelsen”, med henholdsvis 84 og 80 poeng. 

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og ble sendt ut til 40 000 respondenter, hvor 7 134 sendte inn svar. 

 

Emneord: