Regjeringen foreslår flere kutt i studieplasser ved Polithøgskolen i Oslo. Foto: Eskild Magnussen

Jobbkø for nyutdannede politistudenter

Det utdannes årlig over fem hundre politibetjenter på landsbasis, men kun et fåtall ender opp i fast jobb etter endt studie.
Tirsdag, 5 november, 2019 - 13:18

I 2018 ble det tatt opp 554 elever på landsbasis til Politihøgskolens ulike utdanningssteder, en markant nedgang fra året før. Da tok man opp nesten 200 flere søkere, nemlig 730 totalt. Likevel er det fortsatt høy arbeidsledighet hos de siste avgangskullene. Av elevene som gikk ut i 2018 er totalt 8 av 10 i jobb. Når det gjelder 2019-kullet er under en tredjedel i fast jobb. Dette fremkommer av Politidirektoratets egne målinger utgitt for tredje kvartal 2019.

Stram økonomi

Pressekontakt Runar Kvernen ved Politihøgskolen i Oslo opplyser om at de helst skulle sett at flere kom seg tidligere inn i relevante stillinger, særlig for en så spesifikk utdannelse som gis ved skolen.

– Det er en kjent sak at det er stram økonomi rundt omkring i distriktene, noe som igjen påvirker ansettelsestakten. Dette er beklagelig, sier han.

Likevel påpeker at han at det er god jobbgaranti, men at særlig avgangselever ofte må belage seg på noe venting før de tiltrer i fast jobb.

– Vi ønsker flest mulig ut i jobb tidligst mulig. Konkurransen er høy, men det er nok jobber å søke på.

Flere kutt

Politihøgskolen er i en særskilt stilling der regjeringen bestemmer antall elever som skal tas opp ved utdanningen. I forhold til behov kommer de med en bestilling på hvor mange nyutdannnede politibetjenter som trengs på landsbasis. Etter at statsbudsjettet ble framlagt tidligere i høst, kom regjeringen med nye føringer på hvor mange studenter det skulle tas opp ved Politihøgskolen.

Da det helt siden 2009 har vært et jevnt inntak av over 700 elever ved skolen, ble det kuttet ved opptaket i fjor. Regjeringens budsjett i år har vist at det ytterligere må kuttes 150 studenter, med et inntak på omlag 400 studenter. Dette er over 300 færre enn hva som i utgangspunktet har vært vanlig.