MDG's yngste bystyre-representant Rauand Ismail (20) presenterer Oslo's byrådserklæring med stolthet. Foto: Aurora Hovland

Kjemper for et utslippsfritt Oslo

Fredag la bystyrerepresentant Rauand Ismail (20) frem byrådsprosjektet som skal gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby.
Mandag, 4 november, 2019 - 14:29

I samarbeid med AP og SV har nå De Grønne lagt fram kanskje den grønneste plattformen noensinne. Erklæringen inneholder noen av MDGs viktigste gjennomslag, samt deres planer for byen de neste årene. 

Nå er det nesten to måneder siden De Grønne oppnådde det få trodde de skulle få til - målet om 15% oppsluttning i Oslo. De styrte byen i 4 år, og dommen fra velgerne var at de ville ha mer av dette - faktisk dobbelt så mye. Det De Grønne ville oppnå var å få gjennomslag for klima- og miljøpolitikk, som gjør at Oslo blir verdens første utslippsfrie storby og som vil styrke fjorden, marka og naturen i byen, informerer Ismail. 

Setter ambisiøse klimamål

En av de viktigste tiltakene De Grønne setter i gang er å reformere transportsektoren i Oslo. Prisene på kollektivtransport skal settes ned samtidig som det blir flere avganger, bompengene skal økes og sykkelstiene skal bygges ut og oppgraderes.

Kjøttindustrien og produksjon av andre animalske produkter bidrar i seg selv til mer utslipp enn hele transportsektoren - og dette vil De Grønne gjøre noe med de kommende årene. Derfor har de blandt annet satt igang en skolematordning med kjøttfri mat til barna, og standarden for servering ved utesteder vil være vegetar- og veganmat, slik at de som ønsker å spise kjøtt må be om det selv.

De Grønne ønsker også å gjøre om deler av byen til grøntområder, og begrense bygging av bolig for å bevare skoger, grøntområder og mangfoldet av dyrearter.

Vil ikke lenger utsette utslippsmålene

Radikal klima- og miljøpolitikk er gjennomgående i hele plattformen, og Ismail mener at både de små og store gjenomslagene vil være med på å drastisk forandre byen. 

– Det er ikke nytt at vi har verdens mest ambisiøse klimamål, men er det èn ting vi har lært om norsk klimapolitikk de siste 30 årene, er det at vi setter oss mål som så glemmes, skyves fram i tid og ignoreres, mener Ismail.

Han forteller at et eksempel på dette er regjeringens utslippsmål for 2020 og 2030, som ikke viser noe tegn til å være gjennomførbare.

– Selv om CO2-utslippene skal såpass mye ned, skal jo folk kunne ha en jobb å gå til, sier tilskuer Finn Ørstavik som er nyskjerrig på hvordan dette er en del av plattformen de har dannet.

Oslo er på 1.plass på NHO’s liste over næringsvennlige kommuner i Norge - så De Grønne har en ganske tett dialog med næringslivet om hvordan de kan sørge for at sentrumsnæringene fortsetter å eksistere, selv etter byfritt byliv har rullet ut for fullt, forklarer Ismail som svar på utsagnet fra Ørstavik.

De Grønne har mange ambisiøse klimamål og forhåpninger, der regjeringen har mislyktes med å gjennomføre sine. Spørsmålet er da om De Grønne vil fortsette å oppfylle disse målene de kommende årene.