Panelet diskuterte hvordan Norge kan sette temaet klima og helse på dagsordenen. Fra venstre: Stefan Heggelund, Karine Nordstrand, Frederic Hauge, Espen Barth Eide og Ernst Kristian Rødland. Foto: Ragnhild Fangel Jamtveit

Klimaendringer gir nye helseproblemer

Klimaendringer utgjør kanskje den største trusselen mot fremtidens globale helse. Mandag morgen inviterte Leger Uten Grenser til paneldebatt om temaet.
Tirsdag, 5 november, 2019 - 13:27

Mandag morgen inviterte Leger Uten Grenser til paneldebatt for å diskutere spørsmålet: Hvordan skal vi behandle de globale helsekonsekvensene av klimaendringene? 

Panelet besto av Frederic Hauge, leder for Bellona, Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Karine Nordstrand, lege og president i Leger Uten Grenser, Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre og Ernst Kristian Rødland, postdoktor avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved UIO. 

Flere fordrevne av klimaendringer

Selv om Leger Uten Grenser ikke er en klimaorganisasjon mener Karine Nordstrand, lege og president i organisasjonen, at det er helt nødvendig at de belyser temaet. 

– Klimakrisen er en varslet humanitær krise som vi allerede ser helsekonsekvensene av i mange av de landene vi jobber i verden over. Vi ser hvordan kamp om ressurser bidrar til vold og konflikt, og driver folk på flukt. Samtidig ser vi hvordan orkaner blir kraftigere og rammer hardere i områder hvor det tradisjonelt ikke har vært noe problem, og hvordan sykdommer endrer seg og øker i omfang. I dag er det flere internt fordrevne som følge av klimaendringer, enn som følge av vold og konlikt.

Nordstrand opplever at det snakkes mye om klima i offentligheten, men at helseperspektivet er ganske fraværende i debatten.

– For at folk og beslutningstakere skal skjønne alvoret må de også forstå at dette er den største trusselen mot den globale folkehelsen vi står ovenfor i dag. Fremskrivingene tyder på at om 10 år vil 250 000 mennesker dø årlig som følge av klimarealterte hendelser. Vi trenger at noe gjøres internasjonalt, og der må Norge også spille en rolle. 

Norge på verdenstoppen i fornektelse av menneskeskapte klimaendringer

I følge en spørreundersøkelse fra september i år, ligger Norge på tredjeplass over land som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Det er kun USA og Saudi Arabia som har en større andel av befolkningen som ikke tror på klimaendringer i det hele tatt, eller ikke tror det forårsakes av mennesklig aktivitet. 

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, tror ikke klimaskeptikerne har så mye makt i Norge, men at klimautfordringene er så store at det er vanskelig å begripe rekkevidden av det.

– Jeg tror ikke klimaskeptikerne har noe stor politisk innflytelse i Norge, men det er et langt stykke mellom å anerkjenne klimautfordringer til å sette konkrete ting på dagsordenen.  

Frederic Hauge fra Bellona er ikke helt enig. 

– Jeg oppfatter at klimafornekterne har ganske mye makt i Norge, spesielt i for eksempel finansmiljøet, og det sier noe om hvor vi innvisterer. Jeg tror vi har en kjempeutfordring nå fordi de rike landene snart vil begynne å bruke mer penger på tilpassning for å sikre seg selv. Da blir det lite penger igjen til de utfordringene vi snakker om nå.

 

Emneord: