Leder for Forening for alle konservative studenter, Petter Kirkholmen (35), mener studenter trenger et fristed fra politisk korrekthet. Foto: Caisa Linea Hagfors

Konservativ studentforening i hyppig vekst

– Et velfungerende universitet er avhengig av fri meningsbrytning, mener Petter Kirkholmen.
Onsdag, 6 november, 2019 - 11:21

Siden Forening for alle konservative studenter (FAKS) ble stiftet den 17. mai 2017, har de sett en vekst i antall medlemmer som de fleste studentforeninger i Oslo ikke kan skryte på seg. I dag har de 137 betalende medlemmer på landsbasis, hvor over hundre av de tilhører lokallaget i Oslo. Nå ser de frem til reisen videre med en rekke spennende og dels kontroversielle arrangementer på programplanen.

Behov for et fristed

Petter Kirkholmen (35) er leder av foreningen. Han tror foreningens kraftige vekst kommer av at mange føler et behov for et fristed fra politisk korrekthet. For studentene i FAKS er ytringsfrihet verdsatt fremfor alt annet.

– Jeg tror ikke at alle konservative har følt seg hjemme i de alternative politiske studentorganisasjonene der ute. Mange har hatt et behov for et sted med åpen meningsbrytning, der man fritt kan diskutere tanker og filosofi, forteller Kirkholmen.

Videre forteller lederen at de fortsatt får nye medlemmer hver uke. Han mener utviklingen er positivt også for universitetsmiljøet:

– Et velfungerende universitet er avhengig av fri meningsbrytning, konstanterer Kirkholmen.

Videre forklarer foreningslederen at vitenskapen og akademia handler i det store og hele om en sannhetssøken.

– Da er helt sentralt å sørge for at man har et bredt meningsmangfold, presiserer han.

Rom for alle

I den stadig voksende konservative foreningen mener Kirkeholmen det er rom for alle.

– FAKS er antakelig den minst uniforme foreningen på Universitetet, sier han og legger til:

– Vi har et enormt spekter av konservative meninger innad i foreningen, og det er derfor vanskelig å sette alle i en bås. Vi har både markedsliberalister og medlemmer som er for en sterkere stat. 

Kirkholmen mener at det eneste alle medlemmene har til felles, er at de føler en eller annen tilknytning til begrepet “konservativ”. Han presiserer at det er et ord med et stort tolkningsrom.

– Mangfoldet i foreningen gjenspeiles i debattene og foredragene vi arrangerer. De er ofte knyttet til verdikonservatisme, hvor spørsmål om abort, aktiv dødshjelp og kjønnsidentitet står sentralt, forteller Kirkholmen og legger til at de også diskuterer historie og handelspolitikk. 

Forventet flere kritikere

Ikke alle er like begeistret for den voksende, konservative foreningen. Venstrealliansen, en feministisk og venstreorientert studentforening uttalte tidligere til Universitas at det er vanskelig å akseptere at en forening som skal være åpen for alle studenter distanserer seg fra den utviklingen i samfunnet der vi er åpen for flere kjønn og ulike type uttrykk. Hun mener at FAKS steiler mot en politisk debatt der premisset er åpenhet og aksept.

– Det kan føre til større polarisering i et allerede spent politisk miljø, forteller leder Ronja Gulbrandsen (23) til studentavisen.

Selv er Kirkholmen overrasket over hvor lite negativ oppmerksomhet foreningen har fått i forhold til hva han forventet.

– Jeg forventet flere kritikere. Selv om noen av våre meningsmotstandere har demostrert mot oss i forbindelse med et arrangement vi holdt i høst, oppførte de seg bra og høflig. Det vil jeg berømme de for.

Foreningslederen forteller om en hendelse der en gammel mann kom bort til standen FAKS sto på for å verve medlemmer, og spurte om det var tull. Han mener det sier mye om hvor vi er i Norge er i dag. Samtidig understreker Kirkholmen at han er glad for at vi ikke har amerikanske forhold:

– Selv om det finnes noen som ønsker å nærmest importere konflikter fra det amerikanske samfunnet, er det tydelig at kulturen i Norge er et hinder for dette. Det setter vi pris på.

Professor Kristian Gundersen ved UiO mener Faks er et positivt bidrag til Universitetet i Oslo. Han har blant annet uttalt til Universitas FAKS bør ønskes velkommen på Blindern for å bidra til et større meningsmangfold. 

 

Emneord: