Demonstrantene på Sinsen fikk hard medfart av politiet. Foto: Henning Skjelbreid.
Demonstrasjonen på Sinsen

Kritiserer politiet

En av aktivistene som ble pågrepet og bøtelagt av politiet etter demonstrasjonen mot Scandza forum, setter spørsmålstegn ved politiets håndtering av situasjonen.
Onsdag, 6 november, 2019 - 20:37

Lørdag 2. november arrangerte det høyreekstreme nettverket Scandza konferanse på Sinsen. I den anledning møtte mellom 40 og 50 motdemonstranter opp utenfor lokalene der konferansen fant sted, ifølge TV2. Det hele endte med at 28 av motdemonstrantene ble pågrepet, arrestert og bøtelagt. Samtlige 28 ble måtte tilbringe natten på glattcelle. Journalen har snakket med en av motdemonstrantene som opplevde dette.


Demonstrantene mente at konferansedeltakerne burde blitt fjernet i stedet for dem selv. Foto: Henning Skjelbreid. 

Mener pågripelse var unødvendig

Aktivisten, som velger å være anonym, forteller at politiet var på plass da gruppen kom frem til der konferansen fant sted.

– Da motdemonstrantene kom, lagde de en blokade og stilte seg opp.

Etter fire timer med motdemonstrasjonen, hadde politiet satt opp gjerder mellom inngangen og motdemonstrantene, ifølge aktivisten.

– På slutten av dagen hadde politiet satt opp “franske gjerder” (barrierer, journ. anm.) på et sted der oppe. Der var det en glippe i gjerdet, der demonstranter gikk gjennom ikke lenge før pågripelsen. Det var ingen politifolk ved de gjerdene, sier han.

Han sier også at det ikke ble kommunisert fra politiet at man ikke fikk lov til å ta seg forbi sperringene. 

– Det var en del som gikk forbi og nærmet seg bygget, og da var det noen politifolk som sa at vi skulle stoppe, og da stoppet man, før politiet ba demonstrantene om å trekke seg tilbake. Det gjorde vi, og da valgte de å pågripe oss.

Han karakteriserer pågripelsen som unødvenig og fysisk brutal.

– Jeg har blant annet en kamerat som ble slått i ansiktet under pågripelsen, forteller han.

Ville avslutte arrangementet

Det var Nordre Åsen bo-og habiliteringssenter som leide ut sine lokaler til Scandza. Da seksjonsleder Yngvar Hurlen fikk greie på at det var dette nettverket som hadde leid lokalene, tok han kontakt med politiet for å fjerne konferansedeltakerne, ifølge NRK. Demonstranten Journalen har snakket med, setter spørsmålstegn ved hvorfor politiet anholdt dem, i stedet for å tømme lokalene for konferansedeltakere. 

– Vi tolket situasjon slik at det var lettere for politiet å pågripe motdemonstrantene enn å følge ønskene til den som leide ut lokalet og fjerne deltakerne, sier han, og fortsetter:

– Det synes jeg er en dårlig prioritering av oslopolitiet. Vi mener at politiet burde fulgt utleiers ønske om å avbryte konferansen. Som utleier sa til media, så følte han seg lurt.

Setter spørsmålstegn ved bøtene

I tillegg til at motdemonstrantene ble satt i glattcelle over natten, fikk de bøter på enten 10.000 eller 14.000 kroner. Demonstranten Journalen har snakket med, forteller at dette oppfattes som en strategi fra politiets side for å avskrekke folk fra å delta i liknende demonstrasjoner. Han stiller også spørsmål om hvilket grunnlag foreleggene er basert på. 

– Begrunnelsene som er gitt i de foreleggene som er utskrevet er usaklige, sier han og utdyper:

– Det er folk som har blitt anklaget og bøtelagt på bakgrunn av ting som skal ha skjedd når disse personene beviselig ikke var tilstede, fortsetter han.


Politiet forsøkte å holde aktivistene unna med “franske gjerder”. Foto: Henning Skjelbreid. Foto: Henning Skjelbreid.

Han viser til at noen av motdemonstrantene fikk forelegg fordi de skal ha stoppet en matleveranse fra et cateringselskap på vei til konferanselokalene. 

– Flere av de som har fått dette som en begrunnelse i foreleggene sine, var ikke tilstede da. De var helt andre steder. 

Han forteller at en av motdemonstrantene forklarte for sjåføren som kom med maten hva som skjedde, samtidig som andre ringte cateringselskapet, men han kjenner seg ikke igjen i at motdemonstrantene fysisk hindret matleveransen.

Aktivisten, som forøvrig er del av nettverket Oslo mot rasisme, sier at den andre begrunnelsen motdemonstrantene fikk for foreleggene var at de “ropte mot bygningen” der konferansen fant sted.

Og nettopp nettverket Oslo mot rasisme har iverksatt en kronerullingsaksjon som skal være med på å betale foreleggene til demonstrantene. Foreløpig har innsamlingsaksjonen tjent inn over 100.000 kroner. Nettverket håper på flere bidrag, og sier at det også vil bli støttekonserter i blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og København, ifølge Journalens kilde. Journalen får onsdag ettermiddag opplyst at innsamlingen nå har nådd 110.000 kroner.

 

En annen motdemonstrant Journalen har vært i kontakt med, er enig med vår anonyme kilde i at pågripelsen var unødvendig brutal, blant annet skal denne selv ha blitt slept langs bakken. Denne andre motdemonstranten deler også oppfatningen om at politiet anholdt aktivistene for å slippe å tømme lokalet, samt at politiet har endret bøtesatsene for å fraskrekke folk fra å demonstrere. Personen bekrefter også at demonstrantene ikke fikk noen beskjed om å ikke gå forbi sperringene, at noen av begrunnelsene for foreleggene er beviselig feil og at det skal ha blitt sagt at demonstrantene ble holdt på glattcelle over natten slik at de ikke fikk kommet seg tilbake til konferansen.

Politiets svar

Journalen ga politiet mulighet til å svare på aktivistenes påstander, og dette har politiets pressevakt, Roar Hansen gjort over epost.

Politiet har ikke mulighet til å kommentere alle påstandene, men har følgende kommentarer til påstandene:

– Politiets oppgave er å bidra til at alle lovlige ytringer kan fremmes. 

Hansen påpeker at det er vanskelig for politiet å finne en god balanse når det er meningsmotstandere som forsøker å hindre hverandre i å ytre seg. 

– Et av de tiltakene politiet gjør for å ivareta dette er å skille meningsmotstanderne fysisk, slik at muligheten til å overdøve hverandre blir begrenset, sier han.

Videre skriver han at det skal mye til for at politiet griper inn i tilfeller der en part forsøker å overdøve den andre, men at politiet i tilfeller der det bare lages støy, har politiet anledning til å gripe inn.

Hansen skriver at ikke alle sakene er identiske, i og med at 17 personer fikk forelegg for ordensforstyrrelse, mens elleve personer fikk for å ikke følge politiets pålegg, samt for ordensforstyrrelse, er ikke sakene identiske, selv om de har flere likheter. 

Pressevakten skriver videre at aktivistene ble holdt på glattcelle for å forhindre ytterligere ordensforstyrrelser, og sier at grunnlaget for ordensforstyrrelsene var at demonstrantene skapte frykt i en helseinstitusjon som ligger i bygningen.

Angående demonstrantenes påstand om at politiet aldri ga beskjed om at man ikke hadde lov til å rope mot bygningen, svarer Hansen.

– Når deg gjelder påstanden om at de ikke fikk varsel er det ikke krav om å at de skal få beskjed om å opphøre en ordensforstyrrelse, det er selve ordensforstyrrelsen som er grunnlaget. Noen av dem stoppet blant annet en transport til stedet, hevder han.

Videre forteller Hansen at aktivistene ikke har fått forelegg for å passere gjerdet og gå mot døren

– Det er en tidligere hendelse hvor de kl 11.55 fikk beskjed om å trekke opp mot et gjerde, noe flere av dem ikke gjorde.