VALG PÅ OSLOMET: Studentparlamentet oppfordrer alle studenter ved OsloMet til å delta for et bedre studentdemokrati. Foto: Mikkel Syvertsen

Krysser fingrene for høyere valgdeltagelse

Valg av studentparlamentet for 2020 ved OsloMet er i gang. I 2018 ble det avgitt 1589 stemmer. Det gir en valgoppslutning på 7,62 prosent.
Tirsdag, 19 november, 2019 - 16:33

Fra 13 til 27. november kan over 20.000 studenter ved OsloMet stemme på kandidater til studentparlamentet. Studentparlamentet er universitetets øverste studentpolitiske organ, og er studentenes stemme opp mot ledelsen. Likevel er det lav valgdeltagelse og få som engasjerer seg i Studentparlamentets virke. Vilde Henningsgård, Læringsmiljøansvarlig for Studentparlamentet ved OsloMet tror det en sammensatt årsak til hvorfor valgoppslutningen ved OsloMet har vært lav. 


Læringsmiljøansvarlig for Studentparlamentet OsloMet, Vilde Henningsgård ønsker at studentene bidrar til et godt valg. Foto: Brage Lie Jor 

– Oppslutning i et studentdemokrati skyldes mye, både engasjementet til de som stiller, og hvor godt institusjonen markedsfører studentengasjement og påvirkningsmulighetene. En generell utfordring på OsloMet er at det ikke er stor nok kultur for å motivere studentene til engasjement.

Peker på valgoppslutning som direkte resultat av antall kandidater

Henningsgård forteller at Studentparlamentet opplevde et generasjonsskifte i fjor der mange ikke stilte til gjenvalg, og ser dette som en årsak til lav valgoppslutning.

– Valgoppslutningen er et direkte resultat av antall kandidater og den innsatsen de bidrar med i valget, og antallet som stiller til gjenvalg påvirker også hvor mange nye kandidater som blir vervet. De fire studentene som sitter i et arbeidsutvalg kan stå på stands og få folk til å stemme der, men det forsvinner raskt noen hundre stemmer bare på at en kandidat ikke ber klassene på sitt årskull om å avgi stemme.

Studentparlamentet ved OsloMet har ikke satt seg et konkret mål for antall stemmer ved årets valg, men har tatt noen grep for å øke interessen. 

Studentparlamentet OsloMet

  • Leder: Ola Gimse Estenstad
  • Stem fra 13-27. nov
  • 27 medlemmer fordelt på universitetets fire fakulteter. 

 

– Vi har besøkt forelesninger og gjort studentene oppmerksomme på at vi eksisterer og jobber for dem. Vi har også brukt mye tid på å oppfordre sittende Studentparlamentsmedlemmer til å stille til gjenvalg eller bistå i å finne nye kandidater. Vi har markedsført parlamentet og valget både på stands og i sosiale medier, sier Henningsgård til Journalen. 

Sender feil signaler til institusjonen

Henningsgård oppfordrer alle studenter til å bruke sin stemmerett.

– Det er lett å tenke at det ikke har noe å si om man stemmer. Når studentene ikke bruker de demokratiske rettighetene de har, sender de et signal til institusjonen om at vi egentlig ikke bryr oss og at vi ikke trenger å bli hørt på. Det sentrale arbeidet for studentenes egne interesser skjer i Studentparlamentet og det er verdt de fem minuttene det tar å logge inn og avgi stemme.