Temakvelden tirsdag den 19. november handlet om hva foreldrene kunne gjøre hvis barnet deres ble mobbet. Foto: Ingvild Dolva

Mobbesaker kan ta for lang tid

Under en foreldrekveld hos Voksne for Barn sier Fylkesmannen at saksbehandlingen kan ta for lang tid.
Onsdag, 20 november, 2019 - 11:32

Organisasjonen Voksne for Barn hadde tirsdag ettermiddag en foreldrekveld, der foreldrene fikk råd om hva som kan gjøres dersom barna deres blir utsatt for mobbing.


Marte Aasbøe holder foredrag om hva fylkesmannens rolle i mobbesaker er. Foto: Ingvild Dolva

Få ned saksbehandlingstiden

På foreldrekvelden holdt Morten Stand, seniorrådgiver for barnehage- og utdanningsavdelingen, et foredrag sammen med sin kollega Marte Aasebøe. Etter å ha snakket om hvordan elever og foreldre kan melde en sak til Fylkesmannen, opplyser Marte Aasebø at saksbehandlingen for skolemiljøsaker kan ta for lang tid.

– Vi setter sakene raskt i gang, og noen vedtak kommer relativt raskt, forklarer Morten Strand i en e-mail etter foreldrekvelden.

Mange av sakene de behandler tar 3-4 måneder, men det kan også ta lengere tid. Strand sier at de jobber med å få saksbehandlingstiden ned.

Videre begrunner Aasebø at Fylkesmannen går grundig gjennom hver sak de får, og det er derfor det tar såpass lang tid.

Vilkår for videre behandling

Strand legger til at det er en viss begrensning på hvilke saker de kan behandle og at det skal være aktuelt om skolemiljø. Ifølge Fylkesmannens forventningsbrev så jobber mange skoler for å gi elevene en trygg og god skolehverdag. Til tross for dette, mottar Fylkesmannen et økende antall meldinger om at skoler bryter aktivitetsplikten etter opplæringsloven kapittel 9 A.

Når en elev ikke har et trygt skolemiljø kan en medelev eller forelder melde saken til fylkesmannen. Saken må være tatt opp med rektor i minimum av fem dager før det kan meldes inn, og saken må gjelde det nåværende skolemiljøet til eleven. Man kan heller ikke klage inn hele klasser, opplyser Strand.

Dersom vilkårene ikke er oppfylt, har Fylkesmannen også mulighet til å åpne tilsyn med elevens skolemiljø, konkluderer Strand.


Morten Stand er også med på foredraget om Fylkesmannen. Foto: Ingvild Dolva

FUG’s råd til foreldre

Foreldreutvalget for grunnopplæring sine råd til foreldre som er i en situasjon der barnet deres blir mobbet, er blant annet:

- Bevar roen

- Få oversikt over situasjonen

- Sikre det du kan sikre

- Før gjerne en logg over det barnet opplever

- Finn din egen ventil, enten om dette er en fysisk aktivitet du driver med, eller andre måter som du får ut frustrasjon på.

Anette Nagelhus, som er rådgiver hos FUG, forteller at hun selv har opplevd hvor vanskelig det er å være en forelder i en slik situasjon, og at det ikke bare er foreldrene sitt ansvar om hva som skjer med barnet ditt hvis det er et mobbeoffer. Skolen må få vite, og skolen har plikt til å handle som den profesjonelle part. 

Hva en kan forvente av skolen

Når Nagelhus går inn på hva skolen sitt ansvar er, og hva det er å kunne forvente av dem, nevner hun aller først opplæringsloven §9A-2, som lyder slik: «Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring».

Videre så nevner hun aktivitetsplikten som skolen har etter §9A-4. Denne plikten går ut på at alle voksne som jobber- eller på annen måte fysisk er knyttet til skolen, plikter å følge med, gripe inn og varsle rektor på skolen ved all mistanke om krenkende atferd. Det er skolen ved rektor sin plikt å undersøke saken og sette inn tiltak dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Tiltakene skal dokumenteres og evalueres, og kan ligge både på individ- og klassenivå, sistnevnte som såkalt kollektive tiltak.