Elin Ørjasæter, Siv Hallgren, Merete Smith, Mads Andesnæs og Silje Kjosbakken var i debatt denne torsdagskvelden. Foto: Ingvild Dolva

NAV-skandalen: Studenter mer kritisk til staten?

OSLO: Torsdag kveld holdt Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) en paneldebatt om NAV-skandalen, og hvordan rettsstaten har sviktet.
Fredag, 22 november, 2019 - 15:08

Det var fem ivrige debattanter som hadde en grundig debatt om hvorvidt den norske rettsstaten har sviktet, hvem som har skylda i denne skandalen, og hvordan veien blir videre.

– For statsvennlige

Professor i rettsvitenskap, Mads Andesnæs blir overrasket når publikum, som stort sett er jusstudenter, svarer «nei» på spørsmål om de føler at de er nok kritiske til staten i undervisningen.

– Dere har gått på mine forelesninger, har dere ikke det? tuller Andesnæs før han fortsetter.

Selv er han enig i at det er for lite kritikk til staten i undervisningen, og at det må tas alvorlig.

– Vi er for statsvennlige i måten vi underviser på.

Han forteller videre at hvis man går ukritisk gjennom et jusstudium, hender det fort at man sitter igjen med inntrykket av at til syvende og sist, er det staten som har rett. Men det er ikke alltid sånn, ifølge Andesnæs.


Paneldebattantene klarer også å finne morsomme aspekter ved denne skandalen. Foto: Ingvild Dolva

Endre strategi

Andesnæs nevner også hvordan den norske stat burde lære fra denne skandalen. Han mener selv at vi burde utarbeide en “nasjonal norsk stategi” for å utvilke det norske handlingsrommet innenfor EØS-reglementet. Bare på denne måten kan vi utfordre grensene i EØS retten. 

Mange saker

Daglig leder for Kommisjonen For Gjenopptagelse Av Straffesaker, Siv Hallgren understreker hvor mange saker de har hos seg under debatten. 

– Vi har 170 saker liggende hos oss, blant annet Orderud og Torgersen-saken, og jeg har faktisk ansatt to nye jurister, forteller Hallgren når hun snakker om hvordan prosessen blir videre etter NAV-skandalen.

Det er to måter å gå frem hos påtalemyndighetene med disse sakene. Den ene er at man kan anke disse sakene til gunst. Men så langt har ønsket vært å sende de inn som en gjenopptakelsessak, med den prosessen det er. Da er det riksadvokaten som har ansvaret for det, forklarer Hallgren om prosessen videre for sakene i NAV-skandalen.


Torss alvorlig tema, lettet debattantene på stemningen med noen vitser under debatten. Foto: Ingvild Dolva