Nye nikotinholdige produkter er på vei inn på det norske markedet. Foto: Celina Morken

Nikotinholdige e-sigaretter kamuflert som legemiddel

I dag er det forbudt å selge e-sigaretter med nikotin i Norge. I desember 2016 vedtok Stortinget å oppheve dette forbudet. Lovendringen trer etter planen i kraft ved årsskiftet 2020.
Tirsdag, 26 november, 2019 - 15:58

Loven mot å bringe nye tobakks- og nikotinprodukter inn på markedet vil fortsatt stå fast, men det vil bli gitt amnesti til produkter som markedsføres som røykeslutt-produkter. Den amerikanske E-sigarettgiganten JUUL er et slikt produkt.

Bekymring i USA

Etter tusenvis av rapporterte sykdomstilfeller som følge av damping i USA, har debatten stormet om hvorvidt det bør være lovlig å selge slike produkter. Mye av kritikken har dreid seg om at de nikotinholdige e-sigarettene appellerer til tenåringer, med smakstilsetninger som mint, vanilje og mango. JUUL markedsfører produktet sitt som et røykesluttsprodukt for voksne, men undersøkelser gjort av det amerikanske mattilsynet viser at en av fire high school-elever damper.

Strenge krav i Norge

Norske produsenter og importører av e-sigaretter kan fra 2020 søke om dispensasjon fra Helsedirektoratet til å selge nikotinholdige e-sigaretter i Norge. For at produktet skal kunne selges må det også være registrert i legemiddelverket. Det nye regelverket vil ifølge legemiddelverket stille strenge krav til kvalitet og sikkerhet på produkter som skal selges i Norge. Disse kravene utarbeides i de nye tobakksforskriftene og er fortsatt under behandling. Rådgiver i Statens legemiddelverk, Kari Majorsæter Tangen, sier til Journalen at de ikke vil behandle søknader om salg av nikotinholdige e-sigaretter før det nye regelverket trer i kraft. 


ISmokeKing har 14 fysiske butikker i Norge. To av dem ligger i Oslo. Foto: Celina Morken

Venter på vedtak

Den norske aktøren ISmokeKing er en av dem som venter på dispensasjon. I dag selger butikkene e-sigaretter uten nikotin, men medeier og salgssjef Per Tomas Fjell, forteller at mange brukere kjøper ren nikotin i Sverige eller på internett og selv fyller på beholderne. 

Ifølge Per Tomas Fjell er nikotinholdige e-sigaretter 95% mindre skadelig enn tradisjonelle sigaretter. Han mener e-sigaretter er en svært effektiv metode for å stumpe røyken. Om situasjonen i USA forteller han at de som har blitt syke ikke har kjøpt produkter som er lovlig og godkjent. 

– De har brukt en e-sigarett, men de har kjøpt juice på gata eller fra butikker som selger ulovlig, sier han.

Det han referer til er tilfeller hvor brukere har tilsatt THC-olje, som er virkestoffer fra Cannabis. 

– Her i Europa har det ikke vært registrert et eneste sykdomstilfelle som følge av damping.

– I USA ser vi også at unge mennesker som ikke røyker fra før begynner å dampe. Er det noe dere ser i Norge? 

– Det er ekstremt få, og det fraråder vi selvfølgelig. Ungdom vil alltid være nysgjerrig. Hvis de velger å prøve e-sigaretter isteden for røyk, snus eller hasj så vil jeg si at det er bedre. Målet er jo selvfølgelig at de ikke skal begynne med noe. 

Dersom forslaget trer i kraft, vil avgiften for å selge produktene bli høyere enn i dag.

– Det vil bli vanskelig å overleve i bransjen. Det er synd, når det hjelper så mange med røykeslutt, sier han.