Viruset har gjort at 230 milioner griser har dødd eller blitt slaktet i Kina og resten av Asia. Foto: K-State Research and Extension (CC BY 2.0 Flickr)

Norge med kriseplan for å forhindre svinepest inn i landet

Afrikansk svinepest har spredd seg raskt i Europa. Nå jobbes det for å unngå å få viruset inn i den norske svineproduksjonen.
Onsdag, 20 november, 2019 - 10:57

Senterleder for veterinærinstituttes nasjonale kompetansesenter for produksjonsdyr Hanne Ringkjøb Skjelstad sier til journalen at sykdommen er en av de mest alvorlig globale dyreepidemiene i senere tid. Ettersom det ikke finnes en behandling eller vaksine mot sykdommen. 

– Det eneste vi kan gjøre er å hindre smitte inn til gris i Norge.

I Norge, Europa og resten av verden jobbes det for å hindre spredning. Verdens Dyrehelseorganisasjon jobber med tiltaksplaner og forslag til regelverk.

Tiltaksplaner

Viruset blir tatt hånd om med veterinærinstituttes bekjempelsesplan for afrikansk svinepest. I Norge, EU og andre steder i verden, er det lagt planer for hvert land dersom smitten påvises. Skjelstad sier at dersom sykdommen kommer til Norge, vil det gå på matsikkerheten. Dermed risikerer man at svineproduksjonen i enkelte land går drastisk ned.

– I Norge kommer Mattilsynet til å sette i verk strenge tiltaksplaner, og det vil bli opprettet soner med nedslakting av griser.

Veterinærinstituttet jobber blant annet sammen med Mattilsynet, Den norske veterinærforening og bondeorganisasjonene om å finne en løsning.

Smittefarlig

Afrikansk svinepest er en virusinfeksjon som er svært smittsom blant griser. Viruset er ikke farlig for mennesker, Skjelstad sier at mellom 90-100% av grisene som blir smittet dør. I følge veterinærinstituttet er ikke sykdommen registrert i Nord-Europa. Viruset regnes som en A-sykdom, så ved mistanke skal mattilsynet kontaktes med en gang.

Videre sier Skjelstad at noe av det farligste med viruset er at det er veldig motstandsdyktig.

– I nedfryst kjøtt kan det overleve opptil 3 år.

VIs svinehelseansvarlig Carl Andreas Grøntvedt sier i ett innslag til Ekko at vi får en spredning som går raskt utover store avstander, uten mulighet for vaksiner. Dermed blir det mest effektive tiltaket å fjerne alle dyr fra en besetning.

– Dyrene må destrueres slik at ikke smitten kan komme videre ut i produkter og på gjenstander som kan bidra til spredning.

Ettersom strukturen på viruset er slik at det tåler å være nedfryst i over flere år, er det skade for spredning dersom dyr som er smittet blir liggende døde og ikke destruert.

230 millioner griser avlivet


I Danmark oppdretter Kina 20 millioner griser, disse dekker bare behovet til en by. Foto: Kim Bartlett - Animal People, Inc.

I august i fjor ble den første afrikanske grisepesten oppdaget i det vestlige kina. På det tidspunktet var det allerede blitt redusert 40 millioner griser i følge Kinas nasjonale statistikk byrå, skriver BBC.

Grøntvedt sier at det nå regnes med at rundt 230 millioner griser har dødd eller blitt avlivet.

Videre sier han at svinepesten gir alvorlig sykdom hos tamsvin og europeisk villsvin. Viruset gjør at det blir skader på blodkarene og derfor blødninger fra blodkar i hele kroppen. Det vil si at de blør i hjel i løpet av en liten uke, med følger som feber, oppkast og diaré. Han avslutter med at det er en fryktelig sykdom å få for dyret.