Illustrasjonsfoto: Julia Listau

Færre kvinner representert i norske medier

Flere opplever at kvinner ikke ønsker å stille til intervju. Medieforsker sier kvinnene er underrepresentert i norske medier.
Tirsdag, 26 november, 2019 - 20:13

Første semester for journalistikkstudentene i førsteklasse ved OsloMet er snart slutt. Flere studenter forteller at de har opplevd at kvinner er ikke ønsker å la seg intervjue i større grad enn menn. 

– Jeg opplever at jenter ofte blir stressa, og vegrer seg mer for å stille til intervju. De beklager seg også mye om de ikke ønsker eller kan stille, sier student ved fotojournalistikk Hanna Johre. 

Underrepresentasjon av kvinner 

Medieforsker og forfatter Elisabeth Eide har tidligere forsket på tematikken i flere tiår, og forteller at det er en relativt klar underrepresentasjon av kvinnelige kilder i norske medier, selv om utviklingen er positiv.

– Før handlet det kanskje om at kvinner i noen tilfeller følte de kke hadde nok komeptanse, men nå handler det kanskje om redselen for å bli hengt ut i for eksempel sosiale medier. Kvinner kan være mer sårbare enn menn, siden de er plaget litt annerledes i sosiale medier, med fokus på utseende eller seksualitet; forteller Eide.

Medieforskeren sier at dette er en gammel problematikk, og at dette også var tilfelle i hennes forskningsrapport fra 1991 hvor 500 redaktører og journalister i Norge var kilder i rapporten.

Nedgang i norske medier 


prognosis.se

I undersøkelsen Global Media Monitoring Project som utføres hvert femte år (GMMP), var tallene på antall kvinner i norske nyhetsmedier på 24 prosent (2015). I 2010 var det 31 prosent kvinner i norske medier, altså har andelen sunket betydelig på fem år. 

Nye verktøy

Det har blitt laget flere ulike digitale verktøy som indikerer hvor mange kvinnelige kilder som blir brukt i løpet av kort tid. Ett av verktøyene ble først omtalt av NRKbeta. Det digitale verktøyet er en Twitter-bot med brukernavn @likestillingsbot som er utviklet av den svenske programmereren Maxx Berggren. Verktøyet har også en egen nettside, og publiserer indikatorer på hvor mange kvinnelige kilder som er brukt i ulike mediehus de siste 24 timene. 

Likevel er ikke bare digitale verktøy som kan rekruttere flere kvinnelige kilder. Elisabeth Eide sier det kanskje har noe med hvordan journalistene representerer seg og sitt arbeid.

– Det kan være at journalistene ikke er like flinke til å skape trygghet, og dette er en egenskap som bør dyrkes frem, sier medieforsker Elisabeth Eide. 

 

Emneord: