Illustrasjon: Maxime Raynal (CC BY 4.0).

Økende interesse for UFOer

For 22 år siden ble Norsk Organisasjon for Studiet av Utenomjordisk Intelligens (NETI) grunnlagt. I 2016 slo NETI seg sammen med Norsk UFO, og dannet Norsk UFO Senter (NUFOS). Interessen for fenomenet er økende.
Søndag, 24 november, 2019 - 17:13

UFO

  • «Uidentifisert flyvende objekt» brukes om fenomener på himmelen som det ikke synes å være noen rimelig forklaring på når de observeres.
  • Beretninger om UFO-fenomener finnes langt tilbake i historien. Uttrykket «flying saucer», flygende tallerken, skal stamme fra en Texas-avis etter en observasjon i 1878.

Kilde: SNL

Styreleder i NUFOS, Berit Oftedal, forteller at NETI og UFO Norge i utgangspunktet har ulike tilnærminger til temaet, men at samarbeidet idag er veldig godt. 

God blanding

– Jeg har min fartstid i gamle NETI, mens Ole Brænne, nå nestleder, har sin fra UFO Norge. Veldig forskjellige utgangspunkt da disse ble startet, men vi har jobbet oss nærmere hverandre til der vi er i dag. For å sette det litt på spissen, UFO Norge var skeptikerne mens vi i NETI var de troende. Begge gruppene var opptatt av vitenskap, og i dag har vi en god blanding av folk med ulike bakgrunner, sier Oftedal.

NUFOS har også en Facebook-gruppe med rett i underkant av 900 medlemmer, som er en arena for meningsutveksling og informasjonsformidling.

– Det er svært sprikende syn, erfaring, og kunnskap i Facebookgruppen, som det må være fordi alle starter et sted, forklarer Oftedal.

“UFOs are real”

Den amerikanske marinen erklærte at UFOer er ekte så sent som i september i år. Oftedal mener dette har bidratt til å gjøre temaet mer stuerent, og at folk er mer åpne enn tidligere. 

– Det er vi glad for. Facebook-gruppen vår vokser stadig, og også fullt betalende medlemmer i organisasjoner øker. De fullt betalende medlemmene får også et tykt medlemsblad som vi utgir i samarbeid med UFO Sverige. Jeg følger selv en del internasjonale UFO-interessegrupper, og ser at det stadig dukker opp nye. 

Selv om folk er mer åpne for og interessert i temaet, er det fortsatt en del misoppfatninger som henger igjen.

– Det er sterke stemmer internasjonalt som nå jobber med å innføre begrepet UAP (Unidentified Aerial Phenomenon) som erstatning for UFO-begrepet. Hensikten er at UFO gjerne har hatt en odiøs, litt latterliggjørende klang og har vært gjenstand for mye vitsing, sier Oftedal.

Et godt eksempel på den voksende interessen for temaet er Facebook-arrangementet hvor over 2 millioner mennesker “deltok” og skulle “storme Area 51”.

Formål

På spørsmål om hvorfor en organisasjon som NUFOS er viktig, viser Oftedal til formålsparagrafen i vedtektene deres;

Norsk Ufosenter har som formål å samle inn, bearbeide og studere alle tilgjengelige opplysninger om UFO-fenomenet, samt drive informasjonsvirksomhet om saken overfor alle interesserte, offentligheten og norske myndigheter for å øke forståelsen om UFO-fenomenet og vår plass i den kosmiske helheten. Vi ønsker å være åpne for en fredelig kontakt, utveksling og sameksistens på alle plan.

Hvis myndighetene har bevis eller er i besittelse av UFOer, hvorfor holde det hemmelig?

– Der tror jeg vi skal la tiden jobbe for oss enda litt lenger. Nå har den amerikanske marinen sagt at de finnes. Dette må få spre seg, og synke inn hos folk, sier Oftedal.

 

Emneord: 
Tags: