Oppsalhjemmet har i ti år hatt kontrakt med Norlandia, nå må sykehjemmet bli overtatt av kommunale organisasjoner.

Private sykehjem blir kommunale

Innen utgangen av 2023 skal alle sykehjem i Oslo være drevet av kommunen, eller ideelle aktører.
Mandag, 4 november, 2019 - 12:36

Det prisvinnende sykehjemmet, Oppsalhjemmet er et av flere private sykehjem i Oslo som blir rammet av avviklingen. 

– Jeg tror ikke det er bra å kun ha private sykehjem, men jeg tror heller ikke at det er bra å ha kun kommunale. Det er viktig å ha begge deler, fordi da kan man spille hverandre gode, og lære av hverandre, sier landdirektøren i Riikka Aubert til journalen.

Avdelingsdirektør for sykehjemsentaten, Henrik Mevold, skriver i en epost til Jorunalen:

Sykehjemmenes virksomhet overdras tilbake til kommunen eller til ideell aktør etter en konkurranse forbeholdt ideelle aktører, innen utgangen av 2023.

Det var Aftenposten som først omtalte saken 25.oktober. 


Riikka Aubert synes det er viktig med både private og kommunale sykehjem.

Foto: Nora Pedersen Fosdahl

Private sykehjem gjør det bedre

Videre viser hun til en rapport fra NHO, hvor de har sammenlignet private og kommunale sykehjem. Her blir det lagt frem at private sykehjem scorer høyest i de aller fleste kategorier.

– På de aller fleste målingene kommer de private best ut, forteller Aubert.

– Det holdes brukerundersøkelser en gang i året. Disse undersøkelsene er for pårørende, og for beboere. Her scorer somregel private sykehjem høyest, forteller hun.

Fritt sykehjemvalg

I Oslo er det fritt sykehjemvalg. Dersom det er kommunen som skal drive alle sykehjemmene er dette en rettighet som vil bli enda mer begrenset. Da i forhold til om de eldre skal på et privat eller kommunalt sykehjem, sier Aubert.

– Ofte er det slik at folk vil bo på det sykehjemmet som er nærmest sitt nærmiljø. Der man er oppvokst, eller der man bodde den siste tiden. Dersom man har bodd på Oppsal, så vil man gjerne fortsette å bo på Oppsal.

Emneord: