Fullsatt på biblioteket i bygg P48, OsloMet. Foto: Siri Jonhaugen.

Samles 25 år etter høgskolereformen

Det samlet seg innflytelsesrike mennesker når det skulle sees tilbake på høgskolereformen. –Utviklingen har vært til det bedre.
Torsdag, 21 november, 2019 - 15:28

Torsdag 21. november ble høgskolereformen minnet med tilbakeblikk og debatt i P48-bygget på OsloMet. Det samlet seg innflytelsesrike mennesker, som hadde stor påvirkining på reformen i 1994. 

Målet med reformen, som ble initiert av daværende statsråd Gudmund Hernes, var at høgskolene skulle drives mer effektivt ved hjelp av stordriftsfordeler. I Norge, gikk det fra å være 98 høgskoler, til å bli 26. 


Samlingen ble filmet og strømmet til synlighet for alle som ville se. Foto: Siri Jonhaugen

Initierte til reform

Gudmund Hernes innledet forsamlingen med tilbakeblikk og tanker rundt hva som skjedde før, under og etter reformen. Hernes er sosiolog, forfatter og tidligere politiker og statsråd for Arbeiderpartiet. Han er forsker ved forskningsstiftelsen Fafo og professor II ved Handelshøyskolen BI. Som undervisningsminister fra 1990 til 1995 tok han initiativ til, og gjennomførte, den første store høgskolereformen i 1994.

–Vi ville høyne kompetansen og få ut potensialet til befolkningen i Norge, sier Hernes.

–For å gjennomføre en reform må man identifisere hva behovet er, lage en plan og gjennomføre deretter, fortsetter han foran forsamlingen.


Debatt med Gudmund Hernes, Kari Østvedt og Steinar Stjernø. Foto: Siri Jonhaugen.

Positiv utvikling

Kari Østvedt, prosjektleder for arbeidet med høgskolereformen i 1994, sa dette om prosessen rundt reformen:

–Det var forbausende lite bråk, sammenlignet med da samme idè dukket opp på 70-tallet.

–Denne reformen førte til flere studenter, som førte til flere ansatte. Dette kunne tilslutt gjøre at høgskolene fikk egne skolestyrer, som kunne ta avgjørelser og gjøre skolene til det de er idag, sier Østvedt.

–Jeg tror denne totale utviklingen er blitt til det bedre, avlsuttet Østvedt.