VIL PLANTE: Får byrådet engasjert folk til dugnad vil de plante trær over hele byen. Illustrasjonsfoto: Randi Hausken (CC BY-SA 2.0 Flickr)

Slik skal byrådet plante 100 000 trær

Oslo byråd har som mål å plante 100 000 trær innen 2030. En storstilt treplantingsdugnad er planen for å nå målet.
Mandag, 25 november, 2019 - 14:12

For å plante 100 000 trær på 10 år, må man plante minst 27 trær om dagen. Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen mener politisk vilje til å prioritere er avgjørende for å nå det hun beskriver som et hårete mål. 

– Byrådet har allerede bestemt at alle gater som skal forbedres i sentrum skal ha trær eller annen vegetasjon, så langt det er mulig. Vi skal være villig til å fjerne parkeringsplasser for å kunne prioritere plass til trær og vegetasjon.

Bytutviklingsbyråden sier at de legger opp til en storstilt treplantingsdugnad som involverer næringslivet, utbyggere og befolkningen. Hvis alle bidrar får blir det plantet trær i hele byen, håper Marcussen.

Usikkert hva treplantingen vil koste

Byrådet er allerede i gang med å vurdere ulike finansieringsløsninger. Én av løsningene byråden trekker frem kan være å åpne for spleiselag mellom kommunen og det private, sier byråden. 

– Det er for tidlig å si noe om hvor stor andel av trærne kommunen skal stå for og hvor mye dette vil koste.

 

Inspirert av andre storbyer

Målet om å plante 100 000 trær er inspirert av andre storbyer med enda større mål.

– New York har et mål om 1 million trær innen 2025 og København har et mål om 100.000 trær innen 2025, så vi har latt oss inspirere av dem, sier Marcussen.

Hun sier videre at det er et ambisiøst mål, men at det er man nødt til å ha i den tiden vi lever i. 

– Hvis vi får med oss innbyggere, utbyggere og næringsliv, så tror jeg vi har gode muligheter for å nå det ambisiøse målet vi har satt oss.

 

Vil skape en trivligere by

Byråden sier at hensikten med å plante trær er for å gjøre byen grønnere og bedre å bo i. 

– De renser lufta, bidrar til biologisk mangfold og gjør byen vår triveligere.

Det er også noen klimaaspekt ved dette målet, sier hun. 

– Å plante flere trær vi hjelpe oss å tilpasse oss klimaendringene. Dessuten vet vi at trær er bra for å ta opp CO2 og gjør bylufta bedre.


Henrik Hånes synes et grønnere campus hadde vært bra. Foto: Julie Horpestad

Hun sier videre at trær gjør at vann absorberes raskere enn idag, og mener at treplantingen derfor vil bidra til færre oversvømmelser. 

Student Henrik Hånes er positiv til tiltaket. 

– Det er jo kjempebra. Jeg liker godt trær i sentrum, det er fint med litt grønne farger i byen. 

Likevel tror han at det kan være noen som er kritiske til tiltaket. 

– Det er sikkert mange bilkjørere som synes det er kjipt, men for min del er det bare å kjøre på. 

Emneord: