Ragn Sells arbeider med håndtering av avfall, på OsloMet, Pilestredet. FOTO: Kashayar Afshar.

Her ender OsloMets søppel

Onsdag, 6 november, 2019 - 10:20

Journalen har fulgt søppelets rute fra de kildesorterte søppelkassene ved OsloMet. 

Videre har vi vært i kontakt med Ragn Sells salgssjef Mads Amundsen. Ifølge Amundsen vil store deler av søppelet videre benyttes til gjenvinning, både innlands og utlands. 

- For eksempel går papp og papir til materialgjenvinning, med endestasjoner i Norge, Europa og Asia. Plast er mer komplekst, men hovedsakelig går plasten også til materialgjenvinning i Europa, sier Amundsen. 

Videre opplyser salgssjef Amundsen om at annet søppel, glass, metall, treverk, matavfall, e-avfall, gjenvinnes ulikt og på ulike steder, på bakgrunn av hvordan det sorteres i utgangspunktet.