Det var mange interesserte som kom på forksningsseminar. Foto. Ingvild Dolva

Stappfullt på forskningsseminar

På et forskningsseminar om algoritmenes sosiale konsekvenser ble det fullt en torsdags formiddag.
Fredag, 1 november, 2019 - 13:15

Det måtte bli hentet inn enda flere stoler inn på rom SG410 på OsloMet før Torbjøn Skardhamar kunne starte seminaret med et foredrag på torsdag den 31. oktober.


Thorbjørn Skardhamar får tilbakemeldinger på foredraget sitt. Foto: Ingvild Dolva

- Mange mener jo at seminarer er skumle, så det er jo passende at dette faller på halloween, starter Skardhamar foredraget sitt med.

Seminaret starter med Skardhamar sitt foredrag, for å så at han får tilbakemeldinger og kommentarer på sin forskning fra andre i rommet.

Godt fremmøte

Professor Fredrik Thue sier at det var et godt fremmøte i dag, litt mer enn det det vanligvis er.

I følge Thue så var dette seminaret primært en intern profil, men det er ikke utelukket for folk som er interesserte. Det er mer vanlig at folk som har interesse for slike ting kommer på SPS-konferansen og lignende begivenheter. Dette seminaret om algoritmenes sosiale konsekvenser er mer for internoppbyggelse.

 


Professor Fredrik Thue er fornøyd med oppmøte. Foto: Ingvild Dolva

Et utypisk seminar

Det er vanlig prosedyre å invitere folk som ikke kommer fra OsloMet, men Thue sier at dette likevel var et litt mer utypisk seminar.

- Dette var mer et foredrag, enn en diskusjon om en teks

Thue opplyser at det vanlige formatet under et forskningsseminar er at noen presenterer ett artikkelutkast eller lignende, men at de er litt mer fleksible når det kommer folk utenifra.

Stipendiatdominert miljø

På forskningsseminarene til SPS, Senter for profesjonsstudier, er det vanlige publikumet bestående av de som er ansatt ved SPS, og stipendiater.

- Det er et veldig spependiatdominert miljø, og stependiater spiller en veldig viktig rolle på disse seminarene, ved å stille spørsmål, delta i diskusjon, og ikke minst at det er en form for øvelse i å kommentere, avslutter Professor Thue.

Emneord: