Større fokus på å minnes de døde

Til tross for nedgangen av kristelig aktivitet i Norge, viser folk større interesse for årets Allehelgensdag i Oslos kirker.
Tirsdag, 5 november, 2019 - 15:35

All kristelig aktivitet i Norge har hatt nedgang, dette viser en undersøkelse fra statistisk sentralbyrå (SSB)Men hvilken innvirkning har dette for Allehelgensdagen?

Journalen har møtt sokneprest Anne Grete Listrøm for å snakke om dette.