Under prosjektet fikk forbrukerne en økning i grønnsaksutvalget på 30 prosent, og i fruktutvalget på 20 prosent, ifølge artikkelen på Forskning.no. Foto: Marianne Ness Johnsen

Større utvalg fører til sunnere vaner

Et større utvalg av frukt og grønnsaker førte blant annet til en økning på 20 prosent i grønnsakssalget. Varenes plassering i butikken påvirker kundenes handel.
Onsdag, 27 november, 2019 - 13:16

Forskning.no skrev onsdag 20. november en artikkel om at et større utvalg av frukt og grønt i matvarebutikkene genererte til høyere salg blant de mest usunne. 

Artikkelen refererer til Samira Lekdal, seksjonsoverlege for sykelig overvekt ved sykehuset i Vestfold, som forsker på hvordan folk kan ta sunnere valg i hverdagen. 

I et forskningsprosjekt, omtalt i rapporten til NorgesGruppen, ble det gjort endringer i de fleste av NorgesGruppens Meny-, Spar-, Joker- og Kiwibutikker. Ifølge artikkelen ble frukt- og grøntavdelingene plassert så nære inngangen som mulig og avdelingene fikk større plass i butikken.  

Økte grønnsakssalget med 20 prosent 

Totalt økte salget av frukt og grønnsaker med 15 prosent i Norgesgruppens butikker fra 2015 til 2019 hvorav salget av grønnsaker økte mest med 20 prosent, ifølge artikkelen på forskning.no. KIWI- butikkene hadde størst økning med 34 prosent økt salg av frukt og grønt i perioden. 

Økningen var størst blandt de lavt utdannede fylkene som i utgangspunktet hadde lavest salg av frukt og grønt. I rapporten til NorgesGruppen står det at voksne med lavere utdanning, har et lavere inntak av frukt, bær, grønnsaker, fisk og grove kornvarer enn det voksne med høyere utdanning har.

I artikkelen vises det til at blant de høyest utdannede spiser nærmest seks av ti grønnsaker til daglig. Til sammenligning vises det til drøyt fire av ti med lav utdanning med samme vane. 

Legger godt merke til utformingen av matvarebutikker

Camilla Kofoed-Steen, kunde ved Meny, legger godt merke til hvordan matvarebutikkene plasserer matvarene sine. Hun legger merke til hvordan butikken er lagt opp slik man må gå igjennom den, hva som er tilgjengelig og mersalget på slutten.  

Kofoed-Steen tror det er lett å bli påvirket av matvarenes plassering av varene, og hun nevner at det er lett å ta med seg det som står først i butikken, spesielt dersom man er sulten når man handler. 

— Når sjokoladen kommer først i butikken, så er det ofte at jeg går inn når jeg er sulten og da er det veldig lett og ta med seg det. Sånn sett kan man si at når det sunne kommer først, så er det lettere å ta med seg det, sier Kofoed-Steen. 

Hun nevner videre at matvarebutikkens gustigste utforming vil avhenge av hensikten med handleturen. Koefoed-Steen handler gjerne utifra måltider, og mener at en gjerne da kunne hatt ferskvaredisken først.

 

Emneord: 
Tags: