Populært med styrketrening

Ein rapport frå statistisk sentralbyrå visar ei auke i personar som trenar styrke.
Onsdag, 27 november, 2019 - 09:47

Resultata frå SSBs Levekårsundersøking i 2019 viser at åtti prosent av befolkninga trenar minst ein gong i veka. Undersøkinga seier at styrketrening står for stadig meir av den totale aktiviteten. Eirik Amundsen trena mykje styrke, og han fortel at han synest det er ein fin måte å forbetre seg sjølv på.