Politimesteren i Oslo, politidirektøren og justisministeren møtte pressen etter sitt møte torsdag ettermiddag. Foto: Hanna Johre

– Kan ikke sammenlignes med situasjonen svenskene har nå

Torsdag ettermiddag møttes justisministeren og politiet for å drøfte den nasjonale satsningen mot gjengmiljøer.
Fredag, 22 november, 2019 - 21:23

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) møtte politidirektør Benedicte Bjørnland og politimester i Oslo Beate Gangås for å få en orientering om situasjonen knyttet til kriminelle gjengmiljøer i Norge i dag. Situasjonen ble sett i sammenheng med samme problemstilling i Sverige, omtalt av statsråden som “svenske tilstander”. 

– Med svenske tilstander menes den tilstanden Sverige har innenfor kriminaliteten nå, med mange drap og mange unge lovbrytere. Det har dannet seg paralellsamfunn som er vanskelige for myndighetene å trenge inn i, sier Kallmyr. 


Møtet ble holdt lukket for pressen. Foto: Hanna Johre

God kontroll i Oslo i dag

Det er startet en nasjonal innsats med mål om å svekke kriminelle nettverk i Norge. Oslo politidistrikt har lenge jobbet med utfordringer knyttet til dette, og har stort fokus på forebygging. 

– Det handler om å bygge tillitt og å sanksjonere når noen gjør noe feil. Vi jobber tett med Oslo kommune og bydelene for å finne gode måter å håndtere dette på i det forebyggende sporet, sier Gangås, politimester i Oslo politidistrikt. 

Ifølge henne, har Oslopolitiet jobbet kontinuerlig med problematikken, noe som har gitt gode resultater. 

– Flere sentrale personer i kriminelle gjenger er fenglset og domfelt. Vi har relativt god kontroll på gjengene og aktørene slik det er nå, sier Gangås. 


Jøran Kallmyr og Beate Gangås vil jobbe for å unngå parallellsamfunn i Oslo. Foto: Hanna Johre 

Langt ifra “svenske tilstander”

Både politiet og statsråden er enige om at det ikke finnes parallellsamfunn og “no-go”-soner i Norge i dag. 

– Oslo kan ikke sammenlignes med den situasjonen svenskene har nå, men vi må hele tiden følge med, så vi er opptatt av å fortsette det arbeidet vi gjør, sier Gangås. 

Kallmyr trekker frem innvandring som en viktig faktor for å forhindre gjengkriminalitet. Han sier de store ulikehetene mellom Norge og Sverige kommer av forskjellen på hvor mange innvandrere som har kommet og mener streng innvandringspolitikk er viktig.

– Det viktigste vi kan gjøre er at vi begrenser innvandringen og at vi har et godt integreringsapparat, sier Kallmyr.


Politidirektør Benedicte Bjørland la fokus på narkotikakriminalitet. Foto: Hanna Johre 

Finansieres av narkotika 

Politidirektøren peker på narkotikaomsetning som en fellesnevner for kriminelle nettverk som opererer i Norge. 

– Pengestrømmen generert gjennom narkotikakriminalitet utgjør mye av grunnlaget for nettverkene. Økt bruk av narkotika i samfunnet kan derfor med stor sannsynlighet gi økte kriminalitetsutfordringer fordi kriminelle aktører får et større inntekstgrunnlag, sier Bjørnland. 

Hun understreker derfor at en bred forebyggende innsats mot narkotikabruk er viktig i arbeidet mot gjenkriminalitet. 

Emneord: