Engasjerte ungdommer sammen med Trine Skei Grande. Foto: Sofie Nordsveen Hustad
Ungdommens likestillingstoppmøte

Møte for likestilling i fremtiden

Kultur- og likestillingsministeren møtte samfunnsengasjerte ungdommer for å diskutere et likestilt Norge og verden.
Mandag, 25 november, 2019 - 13:38FNs bærekraftsmål 5 

- Oppnå likestilling, styrke jenter og kvinners stilling

- Gi begge kjønn like rettigheter

- Rett til å bestemme over eget liv

Mandag forrige uke ble ungdommenes likestillingstoppmøte holdt ved Vega scene. Punkt 5 i FNs bærekraftsmål sto øverst på agendaen. Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande ønsket innspill fra de unge.

Ifølge PlanUngdom vil det ta 60 år før Norge er helt likestilt, mens globalt vil det ta 200 år. 

Kvinnelige gründere

Regjeringen har satt i gang en handlingsplan for å få flere kvinner til å bli gründere, både i privat, men også i offentlig sektor. Ifølge planen må helse- og sosialsektoren være mer åpen på nytenking og innovasjon av kvinner.


Trine Skei Grande ønsker innspill fra ungdommene. Foto: Sofie Nordsveen Hustad

– Jeg mener at økt gründerskap blant kvinner er et essensielt element for å øke likestillingen i norsk næringsliv. Vi lever i verdens mest likestilte land, men vi har fortsatt mange utfordringer. Hvis vi ikke setter opp farten, vil det ta lang tid før vi oppnår likestilling. De gode nyhetene er at vi som politikere har muligheten til å justere farten. Samfunnsendringer begynner hos engasjerte ungdommer, sier Skei Grande. 

Flere kvinner inn i tech-bransjen

Fersk rapport fra DNB viser at 80 prosent av risikokapitalen ble investert i mannlige gründere. Innenfor tech-bransjen er det 96% mannlige gründere, og kun 4 % kvinnelige. 

– Da jeg ble født på sykehuset fikk jeg et hvitt bånd. I dag er det mange sykehus som har rosa og blått bånd. Du blir satt i bås rett etter fødsel: enten en rosa eller blå verden. Slike holdninger vedvarer, og til slutt tror jenter at de bare kan bli sjukepleiere mens guttene blir dataingeniører. Det er slike holdninger vi må korrigere, sier statsråden. 

 


Samfunnsengasjerte ungdommer stilte opp på konferansen på Kulturhuset. Fra venstre: Kristine Bjartnes, Rahman Chaudry og Agnes Nordvik. Foto: Sofie Nordsveen Hustad

 


Trine Skei Grande og Rahman Chaudry snakker om dagens skolesystem. Foto: Sofie Nordsveen Hustad

Store utfordringer i den norske skolen

På scenen tar Rahman Chaudry opp debatten om likestillingsproblemer i norske skoler.

– Den største likestillingsutfordringen i Norge er utdanning. Mange gutter opplever at skolesystemet ikke fungerer. Vi vet at veldig mange gutter gjør det betydelig dårligere enn jenter i mange fag, med unntak av kroppsøving, sier Chaudry.

Kultur- og likestillingsministeren sier at vi har en «gutteutfordring» i den norske skolen. Skei Grande mener at vi har brukt altfor lite energi på å rekruttere læreryrket bredt. Lærerne skal representere alle i samfunnet, og mennesker med ulik bakgrunn og kjønn skal synes på kateteret.

– Vi har altfor mange kvinnelige lærere. Vi ønsker at læreryrke skal ha autoritet i samfunnet. Da skal alle se et speilbilde av seg selv. Vi må motivere alle til å ønske å bli lærere, sier Skei Grande.


Likestilling for meg er… Foto: Sofie Nordsveen Hustad

Workshop

PlanUngdom iverksatte en workshop med drøftingsoppgaver om likestilling. Engasjerte ungdommer diskuterte og skrev ned punkter de mente var viktige i kampen om en likestilt verden.


Gruppeoppgaver angående likestilling. Foto: Sofie Nordsveen Hustad

I sluttsekvensen presenterte alle gruppene sine tanker og ideer i plenum. Arkene ble samlet inn og levert til Trine Skei Grande. 


Hver gruppe presenterte sine ideer og tanker. Foto: Sofie Nordsveen Hustad

Kristin Elise Schade, student og medlem av SNU (seksualpolitisk nettverk for ungdom), tok turen fra Seljord til hovedstaden for å være med på møtet. 


Kristin Elise Schade.

Foto: Sofie Nordsveen Hustad

– Jeg ønsker at alle skal ha like muligheter uansett kjønn. Det handler om å skape en balansert verden hvor alle stiller på like vilkår med de samme mulighetene, sier Kristin Elise Schade.