Tonje Vold sirkulerer temaer som utfordrer våre forestillinger om hvor vi hører til, hvem vi er og hvordan vi bør forstå verden. Foto: Aurora Hovland

– Vi må lese litteratur på tvers av nasjoner og kontinenter

Tirsdag holdt Tonje Vold et foredrag om boken sin "Å lese verden" og om litteratur som tematiserer motstand og frigjøring, nasjonal identitet og rasisme, kanon og avkolonialisering, kjønn og klimakrise.
Onsdag, 27 november, 2019 - 11:34

Tirsdag 26. November holdte Tonje Vold foredraget om boken sin “Å lese verden” og om annen litteratur med samme tematikk. Formålet med presentasjonen var å opplyse om hvordan litteraturen vi leser kan påvirke vårt verdenssyn og måten vi plasserer oss på i verden.

Å lese verden

Tonje Vold er førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Boken ble publisert i 2019, og tar for seg flere spørsmål om hvordan vi plasserer oss i verden i forhold til historie, hva som binder oss sammen og hva som skiller oss i et verdensperspektiv. 

I foredraget forklarte hun hvordan ting som rase og kjønn er faktorer som i historien og litteraturen har splittet menneskeheten inn i kategorier og hva slags effekt dette har på oss.


“Å lese verden” av Tonje Vold. Omslag: Universitetsforlaget

Sprer bevissthet om forskjellsbehandling og dehumanisering

– For min del er lit teraturen helt avgjørende for hvordan jeg orienterer meg i verden, og jeg tror at vi trenger å vite noe om begrepene vi bruker i litteraturen og hvor de kommer fra. 

Tonje Vold nevner dehumanisering som en del av slavehandel-utviklingen i Amerika. 

Menneskelige egenskaper som rase, religion, etnisitet, nasjonalitet, språk, kjønn eller seksuell legning blir ladede kategorier som blir manipulert for å dehumanisere grupper og kategorier av mennesker. Dehumanisering kan ta form av å demonisere visse andre (Livingstone Smith 2011), eller å gjøre dem usynlige - konturløse elementer av en masse, fratatt subjektivitet (Auestad 2015).