Foto: OsloFloating

Flyter seg til bedre helse

Aldri før har vi vært friskere, og aldri før har vi brukt mer penger på alternativ behandling. Våre reportere har undersøkt fenomenet «floating» og snakket med Kristian Gundersen som mener dette er et overskuddsfenomen.
Torsdag, 23 januar, 2020 - 08:52

Alternativ behandling

- Alternativ behandling er juridisk sett definert som behandling utenfor det autoriserte helsevesenet. 

- NAFKAM står for nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. De gjennomfører hvert 2 år undersøkelser om Nordmenns forhold og bruk av alternativ medisin.

Undersøkelser gjort av NAFKAM viser at nordmenn i fjor brukte nesten 4.7 milliarder kroner på alternativ behandling.

De siste årene har det nye fenomenet floating dukket opp. For å lære mer om trenden, har Journalen besøkt et floatingssenter i Oslo. Eieren av senteret forteller at aldri før har hatt flere faste kunder enn de har i dag. Behandlingen går ut på at du ligger i en saltvannstank som gjør deg vektløs.  På nettsidene til ulike floatingsentre opplyses det om at floating kan hjelpe mot stress, søvnproblemer, høyt blodtykk, utmattelse, myalgi, ryggsmerter og andre kroniske musklelsmerkter, angst og migrene. Vi prøver å floate, og snakker med en som floater regelmessig.

Forskeren kristian Gundersen har brukt vitenskapelig metode for å gjennomgå feltet alternativ medisin. Han mener at dersom en skal foreta gode valg om egen helse, må en ha tilgang til kunnskapsbasert informasjon. Han har sett gjennom over 50 alternative behandlinger, og mener det er problematisk at mange slike metoder blir omtalt som medisinsk behandling. Han mener at det er greit å bruke det for å redusere stress, men at det da må kalles for velvære, og ikke medisinsk behandling.

Reportere i denne saken var Celina Morken og Hanna Kinserdal.

Emneord: