Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø håper mange vil delta i klimakonkurransen. Foto: Marte Garmann

Startskudd for klimakonkurranse

For få fart på klimakuttene vil forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ha konkurranse mellom universiteter og høyskoler.
Onsdag, 15 januar, 2020 - 12:59

– Både studentene og de ansatte vil at akademia skal ta en mer aktiv rolle i å oppfylle Norges klimaforpliktelser. Universitetene og høyskolene har et stort ansvar, både for å kutte i egne utslipp, men også for å utstyre studentene med kunnskapen de trenger for å gjennomføre det grønne skiftet. Ikke minst skal de bidra til dette gjennom forskning, sier Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

En klimadugnad 

Konkurransen er frivillig å være med på. I første omgang kan institusjonene rapportere inn mengde avfall, innkjøp og avskaffelser, arealutnyttelse, energiforbruk og energiproduksjon, flyreiser, bærekraft i utdanningene og forskning på det grønne skiftet.

Nybø håper at dette vil inspirere flere til å ta ansvar i klimakampen.

– Jeg mener akademia må gå foran, og håper at denne klimadugnaden kan inspirere flere sektorer i samfunnet til å ta grep, sier Nybø videre i pressemeldingen. 

Poengtavler

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høyere utdanning (Diku) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet jobbet med å utforme kriteriene og samle innspill fra sektoren. Vurderingskort og «poengtavler» skal vise hvor gode skolene er på de ulike områdene. Resultatene av konkurransen vil bli en del av den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning.

– Sammen med sektoren skal vi bli enige om hvordan vi teller og deler effektive og gode metoder for å gjøre dette praktisk, sier Nybø. 

 

Emneord: