Radio / Podkast

Helseprat

Det ble het debatt da FpU og KrFU diskuterte rusreformen live på Journalen.
Onsdag, 22 januar, 2020 - 20:12


Helsesykepleier Jørgen Røed-Lislebø svarte på anonymt innsendte spørsmål om blant annet sex og narkotika. Marthe Laurendz Jensen

Herman Fåne, fylkesformann i Fremskrittspartiets Ungdom, og Magnus Killingland, leder for Kristlig Folkepartis Ungdom i Oslo, kom for å debattere rusreformen for 2020 i vår radiosending om helse. Dette førte til opphetet diskusjon.

Vi fikk også besøk av helsesykepleier Jørgen Røed-Lislebø som svarte på anonyme spørsmål, blant annet rundt aseksualitet, prevensjon og narkotika. 

Folks kjøttvaner er et aktuelt tema i dagens sending. I tillegg har den økende bruken av cannabis sørget for en større åpenhet rundt rusmidlet. Dette er det delte meninger om blant politi og brukere.

Programledere for sendingen var Ingvild Dolva og Teodor Skalstad. Produsent var Emma Fløde, tekniker var Anniken Falch Hillestad, og reseachere var Hien Phan og Marthe Laurendz Jensen.

 

Emneord: