Stortinget skriver at både Norge og Danmark har tilsvarende ordning der forbrukeren aktivt kan velge å ikke motta trykt reklame. Foto: Marianne Ness Johnsen

"Ja takk" til reklame

Den danske regjeringen vurderer en ordning der forbrukere aktivt må godta reklame.
Mandag, 20 januar, 2020 - 10:13

Danmark vurdererer om de kan bruke EUs miljøgaranti som grunnlag for å innføre en “ja-takk”- ordning for reklame, skriver Stortinget på sine nettsider.

Ordningen går ut på at forbrukeren aktivt må godta reklame. Næringsministeren i Danmark sier at regjeringen ser på en løsning på mengden uønsket trykt reklame, ifølge Stortinget. 

Danmark vurderte denne ordningen i 2012, men da ble det konkludert med at ordningen ikke kan begrunnes i miljøgarantien. Utviklingen siden 2012 har gjordt at det er fornuftig å undersøke om miljøhensynet kan tillegges en annen og større vekt en tilfellet var tidligere mener næringsministeren, skriver Stortinget. 

 

Emneord: