Røde Kors tilbyr papirløse immigranter vanlig helsehjelp. Der kan de møte lege, sykepleier, psykolog og fysioterapeut for konsultasjon.

Markerer ti års helsehjelp for papirløse immigranter

Oslo Røde Kors markerer at Helsesenteret har tilbudt gratis helsehjelp for papirløse migranter i ti år.
Mandag, 13 januar, 2020 - 13:49

Onsdag 15.januar vil Oslo Røde Kors markere at Helsesenteret har jobbet for at mennesker uten gyldig opphold i Norge skal få både tilgang og rettigheter til helsetjenester i det ordinære helsevesenet. Dette vil bli markert gjennom et seminar og debatt. Temaene som vil tatt opp i seminaret er blant annet humanitet, etikk og rett. 

Forskjellige internasjonale- og lokale offentlige løsninger på helsehjelp til de papirløse vil også bli delt i seminaret. Der vil det bli delt forskjellige erfaringer fra blant annet Sverige, Finland og Trondheim. Hovedfokuset i paneldebatten vil være om vi kan gjøre mer i Norge. 

Emneord: