Nikolai Astrup blir bærekraftminister. Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

Nikolai Astrup blir bærekraftminister

Astrup får ansvar for å følge opp FNs bærekraftmål. – Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende oppgaven, opplyser Astrup i pressemeldingen.
Mandag, 13 januar, 2020 - 13:13

I 2015 ble FN-landene enige om 17 mål for en bærekraftig utvikling. Nå har Nikolai Astrup (H) fått et spesielt ansvar for å koordinere regjeringensarbeid, og dermed sørge for at Norge når målene innen 2030.

– Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Også Norge. Vi har et stort ansvar for å bidra til oppnåelsen av bærekraftsmålene innen 2030 – både her hjemme og i resten av verden, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i pressemeldingen.

Han sier videre at Norge også har utfordringer, ikke bare utviklingslandene. 

– Mange tror at det bare er utviklingslandene som må jobbe med å nå bærekraftsmålene. Det stemmer ikke. Vi har også utfordringer, og vi må jobbe kontinuerlig for å sikre en bærekraftig utvikling, fortsetter han. 

Bærekraftsagendaen består av 17 ulike mål og 169 delmål. Astrup vil nå sette i gang et arbeid for å kartlegge hvordan Norge ligger an med oppnåelsen av målene så langt.

– Jeg tror at Norge har en vei å gå på flere områder. For eksempel når vi ikke bærekraftsmål 3 om god helse før vi reduserer antall selvmord. Og vi når ikke bærekraftsmål 4 om god utdanning til alle før vi sikrer at alle fullfører skolegangen. En viktig del av mitt nye ansvarsområde blir å kartlegge hvor vi står i dag, og stake ut kursen fremover, sier Astrup.