De nye eksamensordningene skal være klare til høsten 2020. Bilde av: Green Chameleon på Unsplash.

Nye eksamensordninger sendes ut på høring

Elever i grunnskolen og videregående opplæring skal få nye eksamensordninger og regler for vurdering.
Tirsdag, 14 januar, 2020 - 12:05

Høsten 2020 vil elevene få en ny læreplan. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sannerog mener derfor er det naturlig at vi også vurderer behovet for å gjøre endringer i vurderings- og eksamensordningene, skriver regjeringen i en pressemelding

Regjeringen melder at høringen som går ut i dag inneholder en rekke konkrete forslag: Eksamen i praktisk og etiske fag, muntlig-praktisk eksamen i stedet for muntlig eksamen, og å prøve ut skriftlig-muntlig eksamen i flere fag. De sier også at de vil høre mer åpent mulige endringer, hvor de kan be om synspunkter på fordeler og ulemper.