Illustrasjonsfoto. Foto: Jan Fredrik Frantzen/Flicker (CC BY-ND 2.0)

Nye nasjonale minstekrav til helseutdanningene

Leger, psykologer og tannleger skal kunne mer av det samme når de er ferdig utdannet, uavhengig hvor i landet de har studert.
Mandag, 13 januar, 2020 - 15:20

Mandag 13. januar kom det ut en pressemelding fra regjeringen om nye nasjonale minstekrav til helseutdanningene. Det nasjonale minstekravet går ut på at leger, psykologer og tannleger skal kunne mer av det samme når de er ferdig utdannet, uansett hvor i landet de har studert.

Tidligere har det vært krav til hvilke temaer studentene på helseutdanningen skal gjennomgå, men det har ikke vært et nasjonalt minstekrav før nå. Nå får også helsetjenestene være med å bestemme hva studentene skal lære, noe de ikke har hatt muligheten til før. 

– Studentene på helseutdanningene skal ut i yrker som alle mennesker kommer til å møte på i løpet av livet. Derfor er det viktig at det de nyutdannede kan, er det helsetjenestene trenger for å gi oss hjelp, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i pressemeldingen.

Videre sier hun at det er på høy tid at også pasientene, kommunene og sykehusene nå har fått være med å påvirke innholdet i utdanningene. Nybø mener målet er at det nye minstekravet skal føre til enda bedre helsetjenester for alle. 

De nye rettningslinjene om minstekrav og det faglige innholdet i utdanningene, er laget i tett sammarbeid mellom universitetene, høyskolene og de som tar imot de ferdigutdannede kandidatene i helse- og velferdstjenestene.