Frem til nå har det vært forskjeller i hva studentene kan når de skal ut i arbeidslivet fordi det ikke har vært nasjonalt minstekrav til sluttkompetanse. Bilde av: Beatriz Pérez Moya på Unsplash

Nye krav til helseutdanningene

For første gang får helsetjenestene være med på å bestemme hva studentene skal lære.
Onsdag, 15 januar, 2020 - 10:51

Regjeringen melder at leger, psykologer og tannleger nå skal kunne mer av det samme når de er ferdigutdannet. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sier til regjeringens nettside at det er på høy tid at også pasientene, kommunene og sykehusene får være med å påvirke innholdet i utdanningene. 

Kompetansen ved for eksempel sykehusene har ikke vært i tråd med behovet til pasientene, står det videre i pressemeldingen. Dette er fordi helse- og velferdstjenestene ikke har hatt nok innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene.

Victoria Flankegård er medisinstudent på Universitetet i Bergen. Hun sier at hun synes det er bra at ulike yrkesgrupper skal få mye lik kunnskap. 

– Felles kunnskap kan gjøre det lettere for de ulike helseinstansene å samarbeide slik at pasienten får den beste hjelpen, sier Flankegård. 

Emneord: