Individuell jobbstøtte er et samarbeid mellom NAV og helsetjenesten for å få psykisk syke og rusmisbrukere i jobb.
Siri Bjaarstad, NAPHA:

- Det er ekstremt viktig

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid ønsker at flere kommuner vil bruke individuell jobbstøtte.
Fredag, 17 januar, 2020 - 10:28

Individuell jobbstøtte er en samarbeidsmodell mellom NAV, spesialhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Målet er å kunne hjelpe mennesker med psykiske problemer og mennesker med aktivt rusmisbruk ut i arbeidslivet. 

Tidligere har NAVs arbeidsrådgiving vært den eneste spesialenheten som gir bistand til arbeidssøkere som er usikre på mulighetene de har i jobbmarkedet. Individuell jobbstøtte er derimot et nyere og mer brukervennlig system. Det har ingen restriksjoner, og alle som sliter skal kunne søke om hjelp. 

– Hovedprinsippene som skiller individuell jobbstøtte fra NAVs arbeidsrådgivning er at individuell jobbstøtte er et samarbeid mellom NAV og helsesektoren. Søkerne kan også velge selv hvor de ønsker å jobbe, og blir ikke plassert ut i forskjellige tilfeldige arbeidsplasser hvor de ikke har noen interesse av faget. Det er et brukerstyrt system, noe som er ekstremt viktig, forteller rådgiver Siri Bjaarstad i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

- Vi besøkte et av NAV kontorene i Oslo hvor personalet ikke visste hva individuell jobbstøtte var, hvorfor tror du det?

 – Selv om individuell jobbstøtte-systemet har vært tatt i bruk i flere kommuner, så er det fortsatt slik at ikke alle NAV kontorer tilbyr det. Noen ganger må man eventuelt gjennom et jobbsenter. Det er mange andre kommuner som heller ikke tar i bruk slik hjelp, selv om de ønsker det. Dette kan handle om budsjett og at de kanskje ikke har ressursene til å tilby et sånt program, forklarer Bjaarstad. 

 

 

 

 

Emneord: