Ruter endrer billettprisene årlig i tråd med kostnadsutviklingen i samfunnet. Foto: Anna Rut Tørressen

Snart øker billettprisene

Den 26. januar endrer Ruter prisene på kollektivtransport.
Mandag, 13 januar, 2020 - 14:31

Ruter informerte nylig i en pressemelding om at den årlige prisøkningen av billetter skjer den 26. januar. De skriver at prisene endres for å dekke de kostnadene som kollektivtrafikken vil få som et resultat av prisøkningen i samfunnet. 

Administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, sier i pressemeldingen at billettinntektene er viktig for å opprettholde dagens kollektivtilbud. Han forteller også at kollektivtransporten har hatt stor vekst de siste årene, og Ruter ønsker at denne utviklingen skal fortsette. 

nettsiden til Ruter står det også at byrådet i Oslo har som mål å redusere prisen på enkeltbilletter. Prisene vil ikke kunne reduseres før tilskuddet til kollektivtrafikken og finansieringen er på plass.

 I de store byene gir regjeringen én krone mer til kollektivtrafikken for hver krone lokalpolitikerne krever inn mindre i bompenger, meldte Nrk i oktober 2019. Oslo byråd takket nei til pengene.