Mange som jobber i den kommunale barneverntjenesten synes det er for tøft, sier Jon Storø, lærer på bachelorutdanningen til Barnevernpedagog, og på masterutdanningen i sosialfag. Bilde av: Daiga Ellaby på Unsplash

Stort press i barneverntjenesten

En av fire med masterutdanning slutter i kommunal barnevernstjeneste.
Mandag, 13 januar, 2020 - 15:18

Det forteller en ny undersøkelse av Statistisk sentralbyrå (SSB). En stor andel av dem som slutter er jurister eller psykologer. Av dem som er utdannet som barnevernsbedagoger og sosionomer slutter 15 prosent, skriver SSB.

Jon Storø arbeider på bachelorutdanningen i barnevernpedagogikk, og på masterutdanningen i sosialfag på OsloMet. Han mener grunnen til at folk slutter kan handle om stort press i jobben. 

– Jeg vet at mange som jobber i barneverntjenesten har for lite tid i forhold til hvor stor arbeidsmengden er. De skal snakke med barna, foreldrene, samarbeidspartnere, og i tillegg er det sterke krav til papirarbeidet og etikken. Det er bra, men det skaper stort press, sier Storø.