– Vi vil bevare den sårbare villmarksnaturen og utsatte kulturminner på Svalbard, sier Torbjørn Røe Isaksen i regjeringens pressemelding. Foto: Christopher Michel/Flicker

Regjeringen ønsker sertifiserte guider

De vil ha strengere krav til reiselivsnæringen på Svalbard.
Tirsdag, 14 januar, 2020 - 14:40

Regjeringen skriver i en pressemelding  at de vurderer å innføre krav om sertifisering av guider på Svalbard. Kravet vil sikre økt kvalitet på tilbudene, men kan trolig føre til færre turister. 

Konklusjonen til regjeringen er at det er behov for tiltak som styrker rammevilkårene for en viktig næring. Samtidig kan det dempe belastningen på den sårbare villmarksnaturen.  

– Vi ser på hvordan vi kan utforme et slikt krav til sertifisering av turistguider, for å sikre at de har en tilstrekkelig kompetanse om miljø og sikkerhet i felt, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde i pressemeldingen. 

Videre sier hun at de vil stramme inn regelverket som omhandler ferdsel, leiropphold og forstyrrelse av isbjørn.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at sertifisering av guidene er et nødvendig tiltak, selv om det kan føre til at færre turister velger å dra til Svalbard. 

Reiselivsnæringen er viktig for sysselsettingen i Longyearbyen, men belaster lokalsamfunnet og utfordrer den lokale beredskapen. Dessuten vil den store aktiviteten gå utover naturen.