Grensehandel truer norsk næringsliv

Nordmenn handler mer på dagsturer i utlandet enn før. Handel fra nabolandene skaper bekymring hos både politikere og i befolkningen.
Onsdag, 4 mars, 2020 - 11:28


Andel varer kjøpt fordelt på kategori, hentet:

September 2019

Det meste av grensehandelen foregår i Sverige. Derfor dro vi dit for å finne ut hvorfor nordmenn drar over grensen for å handle. Tobakk, alkohol, kjøtt og godteri går igjen i de fleste sine handlekurver. Nordmenn grensehandlet for to milliarder kroner i september 2019. I samme periode ble det foretatt litt over 1,2 millioner handleturer. Alle som var på handletur, brukte i gjennomsnitt 1 632 kroner på hver gang.

Ingen sukkeravgift i Sverige

Østlendingene brukte omtrent 12 milliarder kroner på grensehandel, mens øvrige nordmenn brukte 3,6 milliarder kroner. Området Strømstad/Nordby/Svinesund er den mest populære destinasjonen for grensehandel, og litt over halvparten av pengene brukt på grensehandel i Sverige gikk til disse byene. Dette tilsvarer rett under 1 milliard kroner bare i september i fjor. Avgiftene er lavere i Sverige på flere varer, og Sverige har ingen særavgift på sukker slik som Norge har. Regjeringens sukkeravgift har fått mye kritikk for å ramme norsk næringsliv og oppmuntre til grensehandel. Norges Handels Organisasjon (NHO) klaget i 2019 avgiftsøkningen inn for EØS-avtalens tilsynsorgan ESA. 


Hans Andreas Limi (Frp) Bilde: Stortinget.no

Truer norske arbeidsplasser

En undersøkelse gjort på vegne av NHO viser at 68 prosent av befolkningen er enige i at grensehandel i Sverige fører til tap av norske arbeidsplasser og inntekter til det norske samfunnet. Økningen i antall dagsturer bekymrer både næringslivet og politikerne, da det betyr mindre inntekter for Norske bedrifter. Dette går utover norsk næringsliv, og i følge partiprogrammet til FrP bør avgiftene senkes i Norge. Hans Andreas Limi er stortingsrepresentant fra FrP, og sier at dette i høyest grad rammer norske butikker og næringer langs svenskegrensen.

 

“Økt grensehandel er en omsetningssvikt som truer norske arbeidsplasser. Vi må nærme oss svenske nivå slik som Sverige tilnærmer seg Danmark, og slik som Danmark tilnærmer seg Tyskland. Vi må harmonisere avgiftsnivået, og kutte i norske avgifter.”

- Hans Andreas Limi (Frp)

Frp skriver i sitt handlingsprogram at særavgiftene på grensehandelsvarer bør reduseres, og vil åpne for friere handel.  Andre partier, slik som SV og Rødt, ønsker å øke moms på varer vi tar med inn i landet, og senke kvotene på hva som er lovlig å ta med seg tollfritt inn til Norge.  Limi påpeker at det er en vanskelig balansegang, fordi dagens avgifter gir gode inntekter til fellesskapet i Norge.

“Vi er nødt til å gjøre noe med hvordan det er nå, for nå forsvinner for mye inntekter til utlandet, og det går for kraftig utover norsk næringsliv”

- Hans Andreas Limi (Frp)

 

Emneord: