ØKNING: Folketallet i Norge har økt til tross for lavere fødselstall. Dette skyldes blant annet at det fremdeles fødes flere enn de som dør, og at Norge har flere innvandrere enn utvandrere. Foto: Flickr/Matt Bell

I fjor ble vi nesten 40 000 flere

Ved inngangen til 2020 var befolkningen i Norge på 5 367 580. Dermed har folketallet økt med 39 400 i 2019, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.
Torsdag, 27 februar, 2020 - 13:09

Stabile innvandringstall, færre fødsler, en aldrende befolkning og lavere befolkningstall i en rekke kommuner er noen av hovedfunnene i en ny rapport, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag morgen.

– Ingen store overraskelser

– Vi ser i hovedsak kjente trender, og det er ingen store overraskelser i årets rapport, sier Magnus Haug fra SSB til NRK Nyhetsmorgen. 

Rapporten viser at innvandring til Norge har stabilisert seg siden innvandringstoppen i 2011. Da kom 79 500 innvandret til Norge, mot 52 200 i 2019. 

I fjor kom det 300 færre innvandrere enn i 2018, men dette er likevel bare en liten nedgang sammenlignet med tidlligere år. Innvandringstallene har sunket jevnt siden 2011. 

Vi blir eldre

Det ble født 54 500 barn 2019, som er det laveste fødselstallet på mange år. Likevel er det en befolkningsvekst i Norge. Dette skyldes blant annet at flere fødes enn de som dør, også kalt fødselsoverskudd, og at innvandringen til Norge er større enn utvandringen, ifølge SSB. 

Gjennomsnittsalderen var 40,5 år i januar 2020. Dette er en økning siden 2018. Det var også færre barn under fem år og flere innbyggere over 80 år enn i 2018.

Dette betyr at befolkningen blir eldre. 

Fylkesvise forskjeller

I fem fylker og 235 kommuner gikk folketallet ned.

De kommunene som har opplevd mest nedgang i folketallet, finner man i Oppland og i de nordnorske fylkene. Østfold, Vestfold og Akershus har hatt størst befolkningsvekst i 2019.