Reindrift og innlandsproblematikk preger det samiske nyhetsbildet. FOTO: Ylva Berge

Beitekrise i Finnmark

Reinen sulter på hardpakket snø.
Tirsdag, 11 februar, 2020 - 09:49

Reinbeiteområder i Øst- og Vest-Finnmark er preget av store mengder snø. Reinen har derfor problemer med å komme til lavmattene. Det skriver beredskapsutvalget i Landbruks- og matdepartementet, som meldte beitekrise i går kveld.

Matmangelen fører til at reinen trekker mer. Dette øker faren for sammenblanding av rein fra ulike reineiere. Dessuten bruker reinen mer energi, ifølge NTB.

– Dette kan bli den verste katastrofen i norsk reindrift, sa John Anders Sara til NRK fredag forrige uke. Han eier reinbeitedistrikt 16 i Karasjok.  

Det første møtet i kriseberedskapsutvalget var torsdag 5. februar. Det ble diskutert hvordan midler avsatt til kriseberedskap skal prioriteres, slik at man kan unngå reintap. Et nytt møte i kriseberedskapsutvalget er satt til 19. februar. Dette meldte Landbruksdirektoratet 6. februar.

– Dette har ikke skjedd før her hos oss. Det kom som et sjokk at det ble sånn. Vi har vært såpass forutseende at vi har satt penger på en beredskapskonto, så vi har litt å rutte med i startfasen, sa John Anders Sara til NRK.

 

Emneord: