Alle parter er for et nytt lovforslag som vil gjøre boligkjøp tryggere. Foto: Journalen

Lovforslag om tilstandsrapport ved boligkjøp

Nå har det kommet et nytt lovforslag som vil gjøre det lettere for kjøpere å se hvilke feil som foreligger i boligen før overtakelse.
Onsdag, 26 februar, 2020 - 15:39

Forslaget vil gjøre det obligatorisk at det medfølger en grundig rapport om boligens tilstand og eventuelle feil den måtte ha.

– Hvis dette går gjennom, er jeg overbevist om at det blir tryggere å kjøpe bolig, sier fagdirektør i bransjeorganisasjonen «Norsk takst» Espen Fuglesang til nrk.no.

Takstmannen vil også få en større rolle hvis forslaget skulle gå i gjennom. Det vil kreves autorisasjon for å kunne taksere boliger, men det vil også være større rom for å kunne gå grundigere til verks for å avdekke eventuelle feil. Helt spesifikt vil takstmannen ha mulighet til å borre hull i veggen for å oppdage fuktskader og lignende.

Høring

Forslaget til en ny forskrift om hvordan overtakelse av bolig skal foregå kommer fra Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslagets hensikt er å gjøre det lettere og mer oversiktlig for forbrukeren å kunne ta en avgjørelse vedrørende boligkjøp, ved hjelp av en utfyllende rapport om boligens tilstand. Det er oppe til høring med frist den 10. mai i år, og vil eventuelt innlemmes som en ny forskrift i avhendingsloven.

“Forskriften skal fastsette krav til tilstandsrapporter og bygningssakkyndige som må være oppfylt for at en tilstandsrapport skal få virkning etter avhendingslova. Formålet er å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet, slik at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp.” heter det på regjeringens egne nettsider.

Høy klagefrekvens

Eiendomsmegler i Krogsveen, Arne Junker Østensen, sier til nrk.no at en fjerdedel av alle solgte boliger gjennom en megler, har hatt reklamasjoner. Videre tror han at det nye lovforslaget er noe som vil bidra til å skape trygghet, men også være med på å senke klagefrekvensen.

– Det er viktig for kjøperen, som med dette vil gjøre en tryggere handel og få mer forutsigbarhet.

Emneord: